15-05-19
Gm. Czersk. Wnioski do Powiatu Chojnickiego
Spotkanie w sprawie dróg powiatowych

W czerskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Czerska i przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Infrastruktury z Maciejem Kempińskim, Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej w starostwie i Członkiem Zarządu Powiatu Chojnickiego Jarosławem Schumacherem.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy czerskich samorządowców. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Edmund Krut i jego zastępca Przemysław Bloch wskazywali na najpilniejsze prace, które trzeba wykonać na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Czersk. W obecności Burmistrza Czerska Przemysława Bieska-Talewskiego Dyrektor Maciej Kempiński zadeklarował, że część ze zgłaszanych spraw będzie wykonana w najbliższym czasie w ramach remontów cząstkowych oraz pozimowego naprawiania i sprzątania dróg. Bardziej skomplikowane zadania zostaną wpisane w harmonogram pracy Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego. Członek zarządu powiatu Jarosław Schumacher zadeklarował, że będzie monitorował postęp prac we wskazanych przez czerskich samorządowców miejscach.

Wnioski do Powiatu Chojnickiego:

1.    Naprawa poboczy drogi Łąg -Stare Prusy.
2.    Naprawa chodnika ul. Wielewska w Czersku (rejon posesji 11b).
3.    Naprawa zapadniętych studni kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej (3 szt.).
4.    Rozwiązanie problemu zastoiska wody pod wiaduktem kolejowym w ul. Lipowej.
5.    Naprawa poboczy drogi Czersk – Brusy, do torów kolejowych.
6.    Naprawa zapadniętych wpustów deszczowych w Malchinie i Mokrem.
7.    Zaklejenie dziur w miejscowości Łubna.
8.    Naprawa drogi w Lipkach Górnych.
9.    Naprawa chodnika w ul. Łubianka w Czersku (przy posesji 22).
10.    Naprawa zapadniętego wpustu deszczowego w ul. Łubianka (przy posesji 10).
11.    Naprawa chodnika w ul. Łubianka w Czersku przy rondzie.
12.    Remont przepustów w Gotelpiu.
13.    Pozimowe sprzątanie dróg jest nieskończone.
14.    Zarośnięte trawą chodniki i ścieżki rowerowe
15.    Budowa chodnika w ul. Łukowskiej w Czersku (od ronda ul. Starego Urzędu).
16.    Bariery droga Rytel – Zapędowo.
17.    Remont drogi Gutowiec – Woziwoda.
18.    Naprawa poboczy i nawierzchni drogi Czersk Śliwice (odcinek za Ustroniem).

Podczas spotkania omawiano też stan zaawansowania projektów modernizacji dróg:
1.    Droga Łąg – Złe Mięso.
2.    Droga Czersk – Śliwice.
3.    Droga Czersk – Kamionka.
4.    Ulica Królowej Jadwigi w Czersku.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.