24-07-20
Czersk. Protokół, prezentacja, zdjęcia
Spotkanie w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Czerska

Publikujemy protokół z odbytego w dniu 22 lipca spotkania w czerskim CIT, które dotyczyło przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy J. Ostrowskiego w Czersku. Umieszczamy też prezentację przygotowaną przez projektantkę nowego planu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnego samorządu oraz właściciele placówek usługowo-handlowych znajdujących się w centrum miasta.

„PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych nad przyjętymi w koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Protokół sporządzono w dniu 23.07.2020 r., w Urzędzie Miejskim w Czersku (ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk) przez Annę Fierek - Witkowską (Inspektora w Wydziale Planowania i Gospodarki).

W dniu 22 lipca 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy J. Ostrowskiego w Czersku.

Obecni na posiedzeniu:

•             Przemysław Biesek - Talewski – Burmistrz Czerska,

•             Małgorzata Janikowska – Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki,

•             Anna Fierek - Witkowska – Podinspektor w Wydziale Planowania i Gospodarki,

•             Krzysztof Przytarski – Przewodniczący Rady Miejskiej,

•             Jacek Argasiński – Radny Rady Miejskiej,

•             Maria Kiełb - Stańczuk - projektantka planu,

•             Zainteresowani mieszkańcy.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przemysław Biesek - Talewski – Burmistrz Czerska otworzył spotkanie i powitał wszystkich obecnych na sali mieszkańców oraz projektantkę planu. Wskazał, iż procedura jest na etapie tworzenia projektu planu. Następnie poprosił Marię Kiełb - Stańczuk o przedstawienie prezentacji dotyczącej opracowania.

Maria Kiełb - Stańczuk powitała wszystkich zebranych na konsultacjach publicznych. W pierwszej kolejności wyjaśniła zebranym jak wygląda procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie przedstawiła założenia obowiązującego planu z roku 2008 r., wskazując przy tym na archaiczne już zapisy obowiązującego aktu prawnego.

Następnie projektantka planu zaprezentowała analizy dotyczące m.in. stanu własności gruntów, przebieg ruchu pieszego czy obsługę służb ratowniczych. Przeanalizowała istniejący stan zagospodarowania, ze wskazaniem stref które winny zostać zmienione, wskazując przykładowe inspiracje dotyczące m.in. wyglądu mebli miejskich, które mogłyby uzupełnić wygląd rynku po jego modernizacji. Zaznajomiono Mieszkańców z wnioskami do zmiany mpzp, które dotychczas wpłynęły i sposobie ich rozpatrzenia.

Na koniec prezentacji prowadząca spotkanie wskazała główne założenia nowego opracowania, t.j. możliwość rozbudowy obiektu hotelu, uzupełnienie zabudowy wzdłuż istniejącej pierzei przy ul. Józefa Ostrowskiego, a także umożliwienie przy istniejących już obiektach handlowo-gastronomicznych zabudowy w formie np. zadaszenia pod ogródki letnie i stragany, aby ogródki swoim wyglądem nie psuły krajobrazu, tylko stanowiły z nim harmonijną całość. W podsumowaniu projektant planu wyjaśniła, że opracowanie zmiany planu miejscowego ma na celu uwypuklenie oraz podkreślenie charakteru rynku stworzonego wokół istniejącej oraz nowej zabudowy, w celu podkreślenia walorów architektonicznych centrum miasta.

Trzecia część konsultacji dotyczyła dyskusji nad zaproponowanymi założeniami. Najważniejsze postulaty to: zebrani mieszkańcy poruszyli przede wszystkim sprawę problematycznego dojazdu do ich nieruchomości służb ratowniczych. Wskazywali, że istniejące zagospodarowanie centrum oraz zbyt wąska droga na tyłach ich zabudowy uniemożliwia dojazd straży pożarnej. Ważną kwestią, dla zabranych osób, według ich opinii jest zbyt mała liczba miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta.

Burmistrz Czerska oraz projektanta planu odnieśli się do przedstawionych problemów.

Z uwagi na brak dalszych pytań Burmistrz Czerska, zakończył dyskusję.”

(red)

PREZENTACJA - kliknij TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.