5-02-20
Gm. Czersk. Zgłaszano uwagi
Spotkanie w sprawie przebudowy
dróg. Kierunek Odry oraz Śliwice – GM. CZERSK

W Centrum Informacji Turystycznej w Czersku odbyło się spotkanie w sprawie omówienia opracowywanej na zlecenie Powiatu Chojnickiego dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dwóch dróg powiatowych. Pytamy o szczegóły spotkania oraz uwagi dotyczące projektów i kosztów inwestycji. Informacji udziela Przemysław Bloch – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury z czerskiego ratusza.

„W dniu 4 lutego br. odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku spotkanie w sprawie omówienia opracowywanej na zlecenie Powiatu Chojnickiego dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dwóch dróg powiatowych, tj.:

„Rozbudowa drogi powiatowej 2611G Czersk – Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Czersk – Kamionka”,

„Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników na odcinku Złotowo – granica Gminy Śliwice”.

Spotkanie z projektantem i przedstawicielem zarządcy drogi zorganizowano na wniosek kilku radnych Rady Miejskiej w Czersku.

Zgłoszono kilka uwag, które następnie zostaną przekazane do Zarządu Powiatu Chojnickiego celem ich rozpatrzenia:

Droga Czersk – Kamionka
- zmiana lokalizacji wysepki spowalniającej ruch na wjeździe do miejscowości Kamionka od strony Odrów,

- poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w kierunku zakładu produkcyjnego w miejscowości Kamionka (dz. nr 217 obr. Kamienna Góra),

- zaprojektowanie zatoki autobusowej w miejscowości Kamionka przy blokach (kierunek na Czersk),

- wydłużenie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubna do dz. nr 209/3, 205/3 obr. Kamienna Góra.

Droga Czersk – gr. Gm. Śliwice
- wydłużyć chodnik w miejscowości Złotowo do skrzyżowania w kierunku miejscowości Struga,

- rezygnacja z wysepki spowalniającej ruch przed wjazdem do miejscowości Złotowo ze strony Śliwic na rzecz zaprojektowania ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku miejscowości Struga,

- zwiększyć zakres wymiany nawierzchni bitumicznej jezdni w miejscowości Złotowo, obejmując również wysepkę spowalniającą ruch (są widoczne zapadnięcia i spękania).

Łączny koszt wykonania projektów wynosi 170 tys. zł. Natomiast Gmina Czersk udzieliła na ten cel pomoc finansową w wysokości 50% w/w kosztów. Zakończenie prac zgodnie z podpisanymi umowami powinno nastąpić w maju br.

Terminy realizacji i zasady finansowania obu inwestycji drogowych będą uzgadniane po wykonaniu kompletnej dokumentacji i uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz przedstawieniu kosztorysów inwestorskich” – informuje Przemysław Bloch – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.