14-03-20
Powiat chojnicki. Zarządzenie starosty
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
- ograniczenie przyjmowania interesantówStarosta Chojnicki wydał zarządzenie w sprawie wstrzymania osobistego przyjmowania Interesantów – treść poniżej:

Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia publicznego wirusem COVID – 19 i w celu zminimalizowania ilości osobistego przyjmowania Interesantów przez pracowników komórek organizacyjnych wstrzymuję w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania osobiste przyjmowanie Interesantów w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

Wszelkie pisma kierowane do organów Powiatu Chojnickiego oraz do Starostwa Powiatowego w Chojnicach zaleca się przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP,  listownie, telefonicznie lub mailowo.

Zaleca się ograniczanie wizyt w Starostwie Powiatowym w Chojnicach do niezbędnego minimum zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki. Sprawy niecierpiące zwłoki wymagające osobistej wizyty w Starostwie Powiatowym w Chojnicach załatwiane będą za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów.

W miarę możliwości organizacyjno – formalnych zaleca się również odwołanie (przeniesienie na inny termin) wszelkich spotkań urzędowych z udziałem osób spoza pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach (rozpraw administracyjnych, spotkań informacyjnych, doradczych itp.).

Przed Biurem Obsługi Interesanta umieszczony jest  płyny do dezynfekcji rąk oraz wyraźny komunikat pisemny zalecający odkażenie rąk przez w celu zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego.

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.