17-05-19
Gm. Czersk. `To jest początek przedsięwzięcia`
Studenci zaprojektują zagospodarowanie
Kręgów Kamiennych i ich otoczenia

Gmina Czersk została wybrana przez Urząd Marszałkowski do bardzo ciekawego programu. Zespół złożony z studentów ma wykonać koncepcję zagospodarowania rezerwatu w Odrach i jego otoczenia.

– To jest początek przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie z naszego rezerwatu jeszcze większej atrakcji turystycznej – mówi Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski. – Bardzo się cieszymy, że Urząd Marszałkowski do tego programu wybrał właśnie Gminę Czersk i Kręgi Kamienne – dodaje Wiceburmistrz Czerska Bogumiła Ropińska.

W czwartek do Czerska przyjechali studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. – Są to osoby, które edukują się w różnych kierunkach. Planowania przestrzennego, architektury, sztuk pięknych czy geografii. Zostaną powołane zespoły złożone z przedstawicieli różnych specjalizacji. Pod okiem fachowców będą przygotowywane koncepcje zagospodarowania Odrów – tłumaczy Bogumiła Ropińska.

Po krótkiej prezentacji i konferencji w czerskim Centrum Informacji Turystycznej, zebrani pojechali do Odrów. Tam po rezerwacie oprowadziła ich Zofia Breske. Młodzi ludzie nie tylko poznawali historię i walory przyrodnicze rezerwatu. Wykonywali też dokumentację fotograficzną czy notatki, które posłużą im w pracy. Wykonano też zdjęcia z powietrza. Koncepcja będzie dotyczyła nie tylko rezerwatu. Także jego otoczenia czy przenoski kajakowej przy młynie.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.