23-01-20
Czersk. Śladem naszych publikacji. Umieszczamy projekty organizacji ruchu - poniżej
Szykany drogowe w Czersku – pytania czytelników,
burmistrz odpowiada

W związku z rozpoczęciem montażu szykan drogowych w Czersku (zobacz artykuł) pojawiły się pytania czytelników, które przekazaliśmy do burmistrza (poniżej zestawienie pytań, uwag oraz list czytelnika).

„Kto wnioskował o montaż szykan drogowych na ul. Browarowej, w tym miejscu? Czy analizowano zasadność wskazanej lokalizacji (ul. Browarowa i Aleja 1000-lecia) pod kątem wystąpienia tam np. wypadków, kolizji. Czy dochodziło w w/w miejscach do takich zdarzeń?

Jaki jest koszt budowy szykan (jednego kompletu, dwóch azyli z oznakowaniem – koszt zakupu i montażu)?

Jest uwaga, że na ul. Browarowej szykany będzie można ominąć z prawej strony, stąd rodzi się wątpliwość co do skuteczności zastosowanych przeszkód które mają ograniczać szybkość kierujących. Poza tym są już progi spowalniające na ul. Browarowej w rejonie Skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą."

„Pytanie do władz naszego miasta na temat ustawiania szykan drogowych. Czym zasługuje sobie wciąż al. 1000-lecia, że jest tak wyróżniana względem wszystkich innych ulic w mieście? Proszę o konkrety a nie ogólniki. Na tej ulicy są aż trzy progi spowalniające, ciągle modernizowane, gdzie na ulicy sąsiedniej – Podleśnej wybudowane zostały, po kilkudziesięcioletniej batalii mieszkańców o bezpieczeństwo, dwie byle jakie progi spowalniające, które po pomalowaniu farbą tej farby w ciągu tygodnia już nie miały i nie mają do dziś. Zapłacono za to malowanie czy było to za darmo? Czy al. 1000-lecia ma jakiś specjalnie zasłużonych dla miasta mieszkańców, zlokalizowany jest przy niej szpital, przychodnia, dom opieki? To uzasadniałoby przesadną modernizację w jakiś sposób.”

Do sprawy odnosi się burmistrz Czerska:

- Mieszkańcy wielu ulic, w Czersku i nie tylko, a także radni i przewodniczący jednostek pomocniczych często wnioskują o montaż urządzeń spowalniających ruch drogowy. Są one wykonywane przy okazji nowych inwestycji drogowych, a także – sukcesywnie – na pozostałych drogach i ulicach.
Szykany drogowe na ulicy Browarowej w Czersku zostały zamontowane w związku z licznymi wnioskami mieszkańców o podjęcie skutecznych działań w sprawie ograniczenia prędkości poruszających się tą drogą pojazdów. Wnioski były zgłaszane ustnie, telefonicznie i pisemnie. Ulica Browarowa została oznakowana jako strefa zamieszkania, gdzie między innymi obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, a pieszy ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami. Jednak kierowcy często nie stosują się do obowiązującej organizacji ruchu, co stwarzało zagrożenie, szczególnie dla dzieci uczęszczających do znajdującej się w pobliżu szkoły podstawowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamontowany w szykanach znak C10 nakazuje jazdę z lewej strony azylu. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, którzy poruszają się utwardzonym poboczem ciągu pieszo-jezdnego, rozważone zostanie zamontowanie dodatkowego słupka U12c z prawej strony azylu. Progi spowalniające ruch w ulicy Browarowej znajdują się w rejonie skrzyżowania z Al. 1000-lecia i ul. Rzemieślniczą i częściowo ograniczają prędkość pojazdów. Jednak na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Starego Urzędu (ok. 200 m) nie było żadnych elementów uspokojenia ruchu, więc zdecydowano się na montaż szykan drogowych, co jest rozwiązaniem tańszym od wykonania progu.
Na ulicy Aleja 1000-lecia w Czersku od czasu jej utwardzenia istnieją progi spowalniające ruch. Pierwsze, wykonane w czasie realizacji inwestycji, skutecznie wymuszały znaczne ograniczenie prędkości, jednak były krytykowane za zbyt dużą wysokość i doprowadzanie do uszkodzeń samochodów. Dlatego kilka lat temu doszło do ich przebudowy. Niestety, obecne w niewielkim stopniu spełniają swoje zadanie, nie wymuszając na kierowcach zmniejszenia prędkości, która jest tu ograniczona do 30 km/h. Jej znaczne przekraczanie jest tam nagminne i może to zaobserwować każdy poruszający się tą ulicą. Przy Alei 1000-lecia w Czersku istnieje przedszkole, jest tam bardzo uczęszczane wejście do Parku Borowiackiego, są gabinety stomatologiczny i weterynaryjny, warsztat z myjnią samochodową. Ulica ta jest także najkrótszym połączeniem części południowej miasta z centrum. Wszystko to powoduje, że ruch pieszy, rowerowy i samochodowy na Alei 1000-lecia bardzo wzrósł, a samochody często poruszają się z nadmierną prędkością. Aby nie dopuścić do wypadków czy kolizji, zwłaszcza z udziałem pieszych i rowerzystów, również tutaj zamontowane zostaną szykany drogowe. Ich montaż zaplanowano w okolicy wejścia do Parku Borowiackiego i w okolicy przedszkola.
Koszt zakupu i montażu 2 zestawów nowego oznakowania - jednego na Alei 1000-lecia i jednego na ul. Browarowej wynosi 6 354,73 zł. Trzeci komplet nie został jeszcze zamówiony. O zakupie i montażu kolejnych szykan zadecydujemy po okresie obserwacji, jak sprawdzać się będą dwie pierwsze. Dodam, że ich zaletą jest możliwość łatwego demontażu i ponownego montażu w innym miejscu.
Zgadzam się, że montaż progów spowalniających na ul. Podleśnej powinien był nastąpić wiele lat temu, dlatego też zleciłem ich wykonanie w pierwszym roku mojej kadencji. Przy progach zwalniających i wyniesionym przejściu dla pieszych zastosowano oznakowanie poziome, jednak wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych i  utrzymującej się wilgoci w nawierzchni oznakowanie to uległo znacznemu starciu. Wiosną, przy sprzyjającej do tego rodzaju prac pogodzie, zostanie ono odnowione. – wyjaśnia Przemysław Biesek – Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Poniżej umieszczamy projekty stałej organizacji ruchu - ul. Aleja 1000-lecia oraz ul. Browarowa (materiał otrzymany z Urzędu Miejskiego w Czersku):

 

 

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.