20-01-21
Czersk. Obiekt oddano do użytku 19 stycznia 2001 roku
Tak powstawała czerska Hala Sportowa (FOTO)

Inicjatywa jej budowy narodziła się już w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku. Ostatecznie do użytku oddano ją 19 stycznia 2001. Jak budowano Halę Sportową im. Romana Bruskiego i jakie są teraz plany z nią związane?

Głównym inicjatorem budowy, wówczas sali sportowej, był nauczyciel, sportowiec i wychowawca młodzieży Roman Bruski. Już w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia wystąpił z inicjatywą realizacji tego, dużego projektu. Jednak wtedy jego pomysł nie znalazł poparcia wśród zarządzających. Zmieniło się to w 1993 roku.

400 milionów

W tym roku rada miejska zdecydowała się wesprzeć inwestycje oświatowe. Zapisała w budżecie 400 mln zł pod hasłem „sala gimnastyczna Rytel i Czersk”. W listopadzie 1993 roku zawarto umowę notarialną i za 220 mln zł wykupiono działkę na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Starego Urzędu. W kolejnym roku za 300 mln zł została wykonana koncepcja budowy sali. Szybko się okazało, że pierwotnie zakupiony grunt jest za mały względem potrzeb, jakie zgłaszali czerscy działacze sportowi. Została więc podjęta decyzja o dokupieniu kolejnej działki.

Przygotowania do inwestycji toczyły się jednak w wolnym tempie. W kronice szkolnej czytamy: „Dopiero od 1996 roku, kiedy nastąpiły zmiany na stanowisku burmistrza i Zarządu, sprawa budowy nabrała szybszego tempa. Burmistrzem został mgr inż. Marek Jankowski, z-cą burmistrza mgr inż. Przemysław Biesek”.

Budowa rozpoczęta
W 1997 roku opracowana została dokumentacja techniczna, rozstrzygnięto przetarg na nadzór inwestycyjny oraz na samo wykonawstwo zadania – wygrało przedsiębiorstwo PeBeRol z Chojnic.

W 1996 roku niespodziewanie zmarł główny pomysłodawca budowy obiektu – Roman Bruski. Na sesji 11 grudnia 1996 roku podjęto decyzję, że nowo budowana sala sportowa będzie nosiła jego imię.

W 1997 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Hali Sportowej. Na jego czele stanął Kazimierz Wasiniewski. Gremium rozpoczęło akcję sprzedaży cegiełek. Z przychodów z tej akcji planowano zakup wyposażenia obiektu.

Najważniejszym jednak momentem było rozpoczęcie budowy pod koniec lata 1997 roku.

Dach na hali

Cyklicznie organizowane były przeróżne akcje mające na celu zebranie pieniędzy na budowę i doposażenie hali. Oprócz zbywania cegiełek, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 sprzedawała też ciastka i kawę, organizowała dyskoteki szkolne, festyny sportowo-rekreacyjne, a komitet społeczny organizował charytatywne bale karnawałowe.

W kolejnych miesiącach obiekt zaczął nabierać kształtów. Widowiskowa była szczególnie operacja montażu konstrukcji dachowej.  Żeby ogromne dźwigi mogły przenosić elementy konstrukcji, trzeba było nawet częściowo blokować berlinkę.

Końcówka prac
Dzięki dotacji z funduszu Ochrony Środowiska Naturalnego (200 tys. zł) zmieniono planowane ogrzewanie węglowe na gazowe. 8 października 1999 roku do użytku oddano nową kotłownię. W kolejnych miesiącach prace nabrały tempa. Szczególnie wewnątrz obiektu.

20 grudnia 2000 roku Społeczny Komitet Budowy Hali podsumował swoją zbiórkę. Kwotę 43 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu.

21 grudnia 2000 roku odbył się odbiór techniczny Hali Sportowej w Czersku. Niecały miesiąc później, 19 stycznia 2001 roku uroczyście otwarto nowy obiekt.

Od samego początku, do teraz, hala ma swojego stałego „opiekuna”. Jest nim Wojciech Linda.

Plany na przyszłość
Jak mówią czerscy działacze sportowi, to właśnie dzięki nauczycielowi wychowania fizycznego z „dwójki” hala dziś wygląda tak, jakby dopiero co była oddana do użytku.

Jednak po dwudziestu latach konieczne są prace poprawiające jej funkcjonalność. Na początku stycznia tego roku w urzędzie miejskim podpisano umowę z Pracownią Projektową Mariusza Kłosowskiego z Chojnic na wykonanie dokumentacji projektowej, między innymi na prace w hali sportowej. Poprawiona ma zostać m.in. akustyka, wykonane roboty termomodernizacyjne, a także wymienione oświetlenie na energooszczędne LED.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.