22-02-19
Gm. Czersk. Wykaz zadań w gm. Czersk
Usuwanie skutków nawałnicy z 2017 roku - wniosek

Pytamy w Urzędzie Miejskim w Czersku o złożony wniosek do wojewody pomorskiego skierowany do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w sprawie naprawy dróg i obiektów, które ucierpiały w gm. Czersk w trakcie nawałnicy z 2017 roku. Informacja z UM – poniżej.

„Gmina Czersk złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego o przyznanie dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadania związane z usuwaniem skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku na kwotę 3.686.436,93 zł.

Dofinansowanie zgodnie z wytycznymi ma wynieść 100% wnioskowanych kosztów. Obecnie wniosek jest analizowany przez urzędników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a po jego weryfikacji i akceptacji zostanie skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie następnie minister zdecyduje jakie zadania otrzymają dofinansowanie.

 Wykaz zadań do dofinansowania z FSUE:

 1.           Remont drogi gminnej nr 224045G Lutom - Brda - Suszek/ Raciążska - j. Śpierewnik (dz. nr 25/4, 18/3, 25/2) w km od 0+000 do 1+065 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

2.            Remont drogi gminnej nr 224048G Nadolna Karczma - Nowy Młyn (dz. nr 260) w km od 0+000 do 1+353 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

3.            Remont drogi gminnej nr 224027G Nadolna Karczma - Zapędowo (dz. nr 245) w km od 0+000 do 1+500 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

4.            Remont drogi gminnej nr 224049G Brda - Nowy Młyn/ Brda - Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od 0+070 do 0+160 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

5.            Remont ul. Nad Kanałem w Rytlu - etap I (dz. nr 464) w km od 0+000 do 0+234 (wykonanie nakładki bitumicznej i remont chodnika)

6.            Remont ul. Nad Kanałem w Rytlu - etap II (dz. nr 327, 296/14) w km od 0+234 do 0+532 (wykonanie nakładki bitumicznej i remont chodnika)

7.            Remont drogi gminnej nr 224212G ul. Dworcowa (dz. nr 666/1) w km od 0+000 do 0+251 (wykonanie nakładki bitumicznej)

8.            Remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrach (remont pokrycia dachu)

9.            Remont ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Rytel (remont nawierzchni ścieżki)

10.          Remont drogi gminnej ul. Krętej w Gutowcu (dz. nr 216/3, 225/1, 220/6, 229/1) w km od 0+635 do 2+535 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

11.          Remont drogi gminnej Gutowiec - Kurkowo (dz. nr 327/12, 330/8,334, 345) w km od 0+170 do 1+069 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

12.          Remont drogi gminnej nr 224032G Kłodnia – Kwieki (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

13.          Remont drogi gminnej Kłodnia - Płecno (dz. nr 161/1) w km od 0+000 do km 1+049 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

14.          Remont drogi gminnej nr 224192G Wyb. pod Kaliska - Błota (dz. nr 421) w km od 0+000 do 0+768 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

15.          Remont drogi gminnej nr 224210G ul. Konigorska/ul.  Nadrzeczna w Rytlu (dz. nr 650, 633) w km od 0+000 do 1+257 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

16.          Remont drogi gminnej nr 224209G ul. Ostrowskiej w Rytlu (dz. nr 356, 191) w km od 0+487 do 0+930 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm za torami + remont poboczy ulicy na odcinku z nawierzchni asfaltowej)

17.          Remont drogi gminnej Duże Wędoły - Małe Wędoły etap I (dz. nr 154/3) w km od 0+000 do 0+454 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

18.          Remont drogi gminnej Duże Wędoły - Małe Wędoły etap II (dz. nr 146) w km od 0+000 do 0+554 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

19.          Remont drogi gminnej nr 224047G Zapędowo - Nowy Młyn (dz. nr 116, 208/5) w km od 0+000 do 0+556 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm)

20.          Remont stadionu w Rytlu (remont wjazdu z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm + remont umocnienia skarpy przy budynku szatniowym)”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.