16-05-19
Powiat chojnicki. KOMUNIKAT
Uwaga! Nowe utrudnienia
w ruchu drogowym w Chojnicach

W czwartek (16.05) o godz. 7:00, w związku z budową komory odbiorowej dla mikrotunelu, zostanie zamknięty wjazd na Rondo Solidarności od strony Człuchowa. Roboty budowlane na tym odcinku potrwają ok. 4 tygodni.


Od czwartku na okres miesiąca nie ma wjazdu na Rondo Solidarności od strony Człuchowa.

Przejazd przez rondo od strony ul. Sępoleńskiej i ul. Szerokiej pozostaje bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Chojnice w roku 2019

Zmiany organizacji ruchu obowiązujące na koniec kwietnia bieżącego roku.

Inwestycje:

1. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

2. „Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”


DO 20 CZERWCA UL.SUKIENNIKÓW

Zamknięty został odcinek ul. Sukienników pomiędzy Rondem Solidarności aul. Grobelną (postój taksówek).

Postój taksówek przeniesiony został na tymczasowo nieczynną zatokę autobusową przy ul. Sukienników.

Ruch pieszo-rowerowy w tym rejonie odbywa się bez większych przeszkód. Dojazd do marketu Biedronka, drogerii Natura, Apteki poprowadzony jestul. Grunwaldzką, ruch w obu kierunkach z zakazem postoju.

DO KOŃCA MAJA – ul. Łanowa. Na całej długości ulicy wprowadzono zakaz postoju. Mieszkańcy mają możliwość dojazdu do nieruchomości.Bezwzględny zakaz ruchu obejmuje odcinki ok. 50 m, gdzie prowadzone są prace związane z budową kolektorów deszczowych.

OD POŁOWY MAJA DO KOŃCA LIPCA – ul. Kaszubska i Łużycka.

Bezwzględny zakaz ruchu będzie obejmował odcinki o długości ok. 50 m.Będzie możliwy dojazd do firm i instytucji zlokalizowanych w tym rejonie.Roboty rozpoczną się na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej i Łużyckiej i stopniowo będą się przenosić w ul. Łużycką.Budowa kolektora deszczowego w ul. Kaszubskiej rozpocznie się po wybudowaniu kolektora w Al. Brzozowej.

OD POŁOWY MAJA DO KOŃCA 2019 R. – ul. Towarowa

Na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Subisława budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego z przebudową jezdni na całej długości ulicy.

MAJ – Rondo Solidarności

Prowadzone będą roboty budowlane związane z przewiertem pod Rondem Solidarności. Zamknięty będzie na ul. Człuchowskiej dojazd do ronda od strony Człuchowa oraz wylot z ronda na ul. Sukienników. Dodatkowo na tym etapie wykonywane będą roboty wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego na ul. Sępoleńskiej od ronda do zjazdu na stację paliw.

MAJ – ul. Pomorska i Zawiszy Czarnego

Ul. Pomorska na odcinku od skrzyżowania z ul. Błękitnej Armii do ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy jest wyłączona z ruchu w związku z odtwarzaniem nawierzchni.Wyłączenie z ruchu ul. Zawiszy Czarnego w związku z odtworzeniem nawierzchni.

BRZOZOWA III-IV KWARTAŁ 2019 r.

Budowa kolektora deszczowego w ul. Brzozowej zostanie zsynchronizowana z budową lewoskrętu do marketu Dino w celu uniknięcia kilkukrotnego zamykania przejazdu Al. Brzozową (prawdopodobnie 3-4 kwartał bieżącego roku). Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Angowickiej i Sędzickiego przewidziana jest w 2020 r.

2020 r. – Budowa kd w ul. Angowickiej, Sędzickiego i Dworcowej.

LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 r.

Budowa kolektora deszczowego w ul. Pokoju Toruńskiego, Kwiatowej.

OD 01 WRZEŚNIA DO 30 PAŹDZIERNIKA – Ul. Sępoleńska

Budowa kolektora deszczowego w przebiegu ciągu pieszo – rowerowego i chodnika od zjazdu do stacji paliw do Placu Piastowskiego. Dojazd do stacji paliw będzie możliwy w tym czasie tylko od strony ul. Grunwaldzkiej. Ograniczony tez będzie ruch pieszy i rowerowy, który będzie kierowany na przeciwną stronę ul. Sępoleńskiej. Na terenie miasta rozstawiane są znaki drogowe informujące o zmianach. Prosimy, aby zwracać na nie uwagę i nie jeździć na pamięć.

Przedstawione powyżej terminy są wstępnymi i mogą ulec zmianie. Informujemy, iż równolegle trwa budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Kończą się prace w ul. Wyszyńskiego. Od dnia 06.05.2019 r. rozpoczyna się budowa ścieżek w Al. Brzozowej gdzie będą występować czasowe utrudnienia w poruszaniu się po ciągach pieszych i czasowe zamknięcia odcinków pasa ruchu w związku z układaniem krawężników, wpustów ulicznych i dostawą materiałów na plac budowy.

W sprawach pilnych dotyczących omówienia ewentualnych dojazdów prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcami inwestycji:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jan Burglin tel. 608 359 129

Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – kierownik budowy Bartosz Krych   tel. 694 403 388, Maciej Senicki  tel. 5017 334 617 (budowa kd w ul. Sukienników, Człuchowskiej, Kwiatowej i Pokoju Toruńskiego)

Marbruk Sp. z o.o. – kierownik robót Józef Zakrzewski  tel. 504 081 022 (budowa kd w ul. Łanowej, Kaszubskiej, Łużyckiej, Dworcowej, Towarowej i Brzozowej)

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” – kierownik robót Patryk Kawczyński  tel. 600 971 106 (budowa kd w ul. Pomorskiej i Zawiszy Czarnego)

WO-KOP – właściciel firmy Wojciech Drewczyński tel. 502 627 742 (budowa kd na Os. Kolejarz poza ul. Pomorska i Zawiszy Czarnego)

Urząd Miejski w Chojnicach: tel. 52 397 18 00

Wydział Budowlano – Inwestycyjny:  Jacek Domozych, wew. 43,  Magdalena Wlazłowska, wew. 42, Sylwia Jurkowska, wew. 42

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Jarosław Rekowski, wew. 36,  Tadeusz Rudnik, wew. 76.

O kolejnych zmianach będziemy informować w osobnych komunikatach.

UM Chojnice

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.