19-07-21
Powiat chojnicki. Jan Kukulski urodził się 20 grudnia 1896 roku
W Chojnicach żyją potomkowie bohaterskiego
policjanta i żołnierza


Do chojnickiej jednostki policji zgłosił się wnuk przedwojennego policjanta, który przekazał sporo informacji na temat swojego dziadka. Dzięki zaangażowaniu rodziny i potomków i zdobytym przez nich materiałów udało się odtworzyć chlubną historię życia Pana Jana Kukulskiego – przedwojennego policjanta i żołnierza, który wsławił się w trakcie walk o niepodległość Polski, między innymi w I i II wojnie światowej oraz wojny z bolszewikami. Jan Kukulski jest także jedną z ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Jan Kukulski urodził się 20 grudnia 1896 roku w miejscowości Brzyście powiat mielecki w ówczesnym województwie krakowskim. W 1914 roku na ochotnika wstąpił do Legionów Polskich. Brał udział w walkach legionistów w trakcie I wojny światowej, w tym w Kampanii Wołyńskiej w latach 1915-16. W 1918 roku trafił do niewoli i osadzono go w obozie dla internowanych skąd udało mu się uciec. Następnie walczył w wojnie obronnej z bolszewikami w latach 1918-21, między innymi bronił kresów wschodnich w roku 1919. Był żołnierzem Wojska Polskiego w latach 1920-21.
Za  swoje bohaterskie czyny był wielokrotnie odznaczany: Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych oraz Medalem za Wojnę 1918-21.

W latach 1923-1939 Jan Kukulski służył jako policjant na kresach wschodnich. Był policjantem Policji Państwowej w stopniu starszego posterunkowego między innymi w Wilnie, Warszawie, Swojatyczach, Mołczadzi w powiecie baranowickim województwa Nowogródzkiego oraz w miejscowości Horodziej w powiecie nieświeskim, obecnie teren Białorusi. 28 lutego 1939 roku przeszedł w stan spoczynku.
 
Po wybuchu II wojny światowej 17 września 1939 roku pan Jan został aresztowany i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Zdołał jeszcze skontaktować się z bliskimi wysyłając im list z Ostaszkowa. Potem słuch po nim zaginął. Bliscy podejrzewali, że został zamordowany przez radzieckich żołnierzy. To niestety potwierdziło się po wojnie. Jan Kukulski pośmiertnie w wolnej już Polsce został mianowany do stopnia aspiranta.
 
Wdowa po zamordowanym, Panik Zofia Kukulska, zdołała uzyskać informację, że policjant zginął, a jako oficjalną datę śmierci uznaje się 9 maja 1946 roku. Bohater zginął w Twerze i został pochowany na cmentarzu w Miednoje. Wdowa po bohaterze po powrocie z zesłania osiadła w Chojnicach. Tutaj też do dnia dzisiejszego żyją potomkowie bohaterskiego policjanta i żołnierza. Dzięki nim można odtworzyć historię jego życia i czynów dla Ojczyzny.
 
Cześć jego pamięci !!!

Wspomnienie to powstało dzięki materiałom przekazanym przez rodzinę pana Jana Kukulskiego, za co serdecznie dziękujemy.

KPP Chojnice

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.