22-07-20
Czersk. INFORMACJA
Walne Zebranie OSP w Czersku

Przedstawiamy informację z Walnego Zebrania OSP w Czersku odbytego w dniu 18 lipca br. 


„Coroczne zebranie sprawozdawcze podsumowało całokształt działalności OSP Czersk za 2019 rok. W zebraniu uczestniczyli członkowie OSP oraz zaproszeni goście:

1. Prezes Zarządu Gminnego OSP w Czersku dh. Zbigniew Bielawski.

2. Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP w Gdańsku dh. Łukasz Kwiatkowski.

Zebranie -otworzył dh. Stanisław Leszczyński, prezes OSP w Czersku, przewodniczącym wybrano dha. Czesława Gawina.

W trakcie zebrania przedstawione zostały 4 sprawozdania podsumowujące całokształt działalności za 2019 rok.

Pierwsze - sprawozdanie prezesa OSP  dh. St.Leszczyńskiego, drugie - naczelnika OSP, dh A.Kuchenbeckera, trzecie - skarbnika OSP, dh. R.Błocińskiego, czwarte - Komisji Rewizyjnej dh. R.Bobkowskiego.

Najważniejszym punktem zebrania było udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za działalność w roku 2019, które udzielono w sposób jednomyślny. Najobszerniejszym i najistotniejszym było sprawozdanie z całokształtu dokonań w  2019 r., a do nich należały m.in.:

-pozyskiwanie środków finansowych w wysokości 1 mln 19 tys. zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA P450. Pozyskanie tak istotnych środków finansowych było w głównej mierze zasługą prezesa OSP, dh. S. Leszczyńskiego.

Źródłami finansowania były:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

-budżet Gminy Czersk,

-Nadleśnictwo Czersk, Rytel, Woziwoda,

-Zakład Usług Komunalnych w Czersku,

- Bank Spółdzielczy w Czersku,

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór,

- indywidualni sponsorzy.

4 maja 2019r. zapisał się w historii naszej jednostki obchodami 130-lecia istnienia OSP Czersk.

Po tradycyjnej mszy świętej odbył się uroczysty apel przed remizą, gdzie :

-poświęcono i wręczono nowy sztandar - ufundowany przez społeczeństwo,

-przekazano i poświęcono nowy samochód pożarniczy SCANIA, który został oficjalnie włączony do podziału bojowego jednostki,

-wręczono odznaczenia resortowe i wyróżnienia strażakom z najdłuższą wysługą lat,

- podziękowano wszystkim fundatorom, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach, Prezes oddziału Powiatowego Zw. OSP w Chojnicach, kapelan strażaków, nadleśniczy Nadleśnictwa w Czersku, Rytlu i Woziwodzie, przedstawiciele władz samorządowych gminy Czersk, delegacje i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy. 

20 marca 2019 przekazano po renowacji przez konserwatorów, państwa Barbarę i Andrzeja Wawrzyckich z Torunia malowany sztandar będący własnością naszej jednostki. Nadmienić należy, że jest on unikatowy ze względu na rzadkość sztandarów malowanych. 

W dniach 9-14 września zorganizowano wycieczkę dla strażaków i ich rodzin. W nadmienionym programie wycieczki zwiedzano:

  -Amsterdam,  miasto z niespotykaną architekturą,

  - Paryż, który zachwycił niezliczoną ilością zabytków,

  - Brukselę, miasto z wieloma zabytkami i siedzibą Parlamentu Europejskiego.

   Organizowano spotkania i imprezy dla dzieci i młodzieży, m.in.:

- z uczniami służb mundurowych w OSP  zapoznające ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym,

-spotkanie opłatkowe z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,

- zorganizowano turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa OSP pomiędzy uczestnikami Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Czersku a członkami OSP. Puchar zdobyli uczestnicy ŚDS.

Wykonano szereg prac poprawiających estetykę remizy i otoczenia.  

W sprawozdaniu prezes OSP wyróżnił najbardziej aktywnych członków : Ewę Chabowską, Roberta Bobkowskiego, Mateusza Piotrowskiego, Kamila Meggera, Tomasza Grubicha, Jacka Tokarskiego, Arkadiusza Falka, Łukasza Gnaczyńskiego, Bogusława Czaplewskiego, Jakuba Pruskiego, Mariana Kurowskiego, Norberta Galikowskiego, Piotra Klamana, Mateusza Łońskiego i Kazimierza Giersza, 

Wręczono odznaczenia "Strażaka Wzorowego" druhom : Kamilowi Megger i Arkadiuszowi Falk.

 W trakcie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy w serdecznych słowach pogratulowali wyróżnionym i odznaczonym druhom. Podkreślili ogromną sprawność bojową  i zaangażowanie naszych druhów. Podkreślali ogrom działań nie tylko bojowych, ale także organizacyjnych. Złożyli życzenia dalszej owocnej działalności strażackiej, a także powodzenia w życiu osobistym.

 Podobnymi słowami zebranie zakończył prezes OSP dh. S.Leszczyński.”

 dh. Czesław Gawin"

(red)

Zobacz również:
Dane statystyczne za 2019r, ZDJĘCIA

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.