13-09-18
Gm. Czersk. Zebranie w Łęgu
Woda, drogi, bezpieczeństwo

Jakość wody, stan nawierzchni dróg, bezpieczeństwo  – takie właśnie tematy zdominowały wczorajsze (12.09) zebranie sołectwa Łąg.

Radna – należy zmienić prezesa ZUK
Mieszkańcy nie kryli krytycznych uwag co do fatalnej jakości wody. Po raz kolejny sygnalizowali, że wielokrotnie zdarza się, iż woda z kranu jest brudna. Nie ma zadawalającej reakcji pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Czersku na zgłaszane interwencje, które nie są właściwie załatwiane. Jak mówili mieszkańcy, być może woda przy samym ujęciu w Łęgu spełnia normy, ale już dalej – u odbiorców - tak nie jest. Apelowali do obecnej na sali burmistrz aby sprawa została w końcu rozwiązana. Dodatkowo poinformowali włodarz, że od pewnego czasu, wieczorami, w centrum wioski unosi się fetor, który przenika do domów. Stosowne uwagi zgłoszono do ZUK, ale nieprzyjemny zapach nie zniknął.  Mieszańcy pytali też o opłatę abonamentową od kanalizacji, która jest ujęta na rachunkach. Teresa Kropidłowska, radna powiatowa zasugerowała burmistrz , że skoro jest nadal tyle negatywnych sygnałów, to należy zmienić prezesa ZUK. Jolanta Fierek wyjaśniała, że zrobiła błąd nie zapraszając na spotkanie prezesa, który bezpośrednio od mieszkańców usłyszałby słowa krytyki. Zapewniła jednocześnie, że wszelkie uwagi przekazuje mu na bieżąco i te z zebrania do niego też trafią.  

Remonty dróg
Pytano również o remont ul. Kościelnej, Dworcowej, a także drogi do Bukowej Góry.  Z sali padło pytanie od byłego sołtysa Janusza Smolenia - do radnej Anny Redzimskiej i burmistrz Jolanty Fierek - czy nie jest im wstyd, że uczestnicy dożynek musieli iść w korowodzie po Kościelnej, która znajduje się w bardzo złym stanie.  Włodarz odpowiedziała, że połowa ul. Kościelnej za 940 tys. zł (nawierzchnia asfaltowa, nowe chodniki, kanalizacja deszczowa) zostanie wykonana jeszcze w tym roku – oferta na całą ulicę przekraczała możliwości finansowe gminy. Przyznała, że jest jej wstyd, że mieszkańcy Bukowej Góry będą mieli wykonany mniejszy odcinek z płyt Yomb, ponieważ trzeba było rzutem na taśmę, bo tak chciała opozycja w Radzie Miejskiej, ciąć budżet gminy, aby nie przygotowała go Regionalna Izba Obrachunkowa. Dodała, że w przypadku tej drogi samorząd wydatkował na wykup gruntów spore środki – ok. kilkaset tysięcy złotych zamiast wstępnie uzgodnionych 30 tys. zł.  Niektórzy z właścicieli ziemi zmienili zdanie i żądali wysokich kwot za grunt pod drogę, a nie jak wstępnie deklarowano symbolicznej `złotówki`.
Pytano też o termin wykonania ul. Dworcowej – odcinek przy ośrodku zdrowia, trakt zostanie wyłożony polbrukiem jeszcze w tym roku – koszt zadania ok. 200 tys. zł. Mieszkańcy ponownie sygnalizowali zasadność podłączenia ul. Długiej (droga powiatowa) do powstającej kanalizacji w ul. Kościelnej – gmina zgodziła się na takie rozwiązanie.

Za mało kontroli
Bolączką łężan jest też wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, które skracają sobie drogę jadąc przez ich miejscowość. Ulice - Długa i Kościelna - są rozjeżdżane przez składy często przekraczające dopuszczalny tonaż. Zdecydowanych działań policji nie widać. Dopiero po zgłoszeniach pojawia się Inspekcja Transportu Drogowego oraz patrole `drogówki` i wtedy są egzekwowane przepisy. Jednak takich akcji jest za mało. Podczas dyskusji wyszło, że jak mówił sołtys, w czerskim komisariacie jest tylko jedna osoba, która ma przeszkolenie do prowadzenia pomiaru prędkości za pomocą ręcznego miernika. Apelowano, aby przeszkolono więcej osób. Uwagi zostaną skierowane do policji, m.in. też do zarządców dróg, w tym do GDDKiA, aby poszerzono wyjazd z ul. Długiej na berlinkę, ponieważ ciężarówki niszczą równoległą ul. Kościelną z lepszym wyjazdem na drogę krajową nr 22. Jednak ruch tego rodzaju pojazdów na tej ulicy zostanie wkrótce ograniczony (po tegorocznym remoncie Kościelnej) z powodu wprowadzenia zakazu dla poruszania się samochodów ciężarowych.

Podział środków
Zebranie przyjęło plan wydatkowania sołeckich pieniędzy (67 tys. zł) w 2019 roku. Kwota 52,5 tys. zł zostanie przeznaczona na modernizację i remont dróg, w tym m.in. ul. Słoneczną (32 tys. zł). Na poprawę estetyki w sołectwie zabezpieczono 4 tys. zł, organizację imprez kulturalnych 6,6 tys. zł, utrzymanie terenów zielonych 2 tys. zł, budowę punktów świetlnych – projekt – 2 tys. zł i remont przystanków 500 zł.

Mieszkańcy wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku będzie kontynuowana przebudowa ul. Kościelnej i drogi do Bukowej Góry, a także zostanie wykonany projekt budowy nowego przedszkola w Łęgu.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.