7-03-20
Gm. Czersk. WYNIKI, ZDJĘCIA
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Polskiej - eliminacje gminne

4 marca 2020r. w Gminnym Centrum Kultury w Czersku odbyły się eliminacje gminne XXXVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, w których wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z: SP2 w Czersku, SP1 w Czersku, Akademii Sukcesu w Czersku, SP w Rytlu  oraz SP w Łęgu.

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury pięknej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej.

 Zebranych przywitała  pani Joanna Zielińska- organizatorka konkursu, która  życzyła konkursowiczom udanego startu w zmaganiach z mistrzostwem poetyckiego słowa.

Recytatorów  oceniało jury w składzie:
1.            Bogumiła Milewska- polonistka i logopeda ;

2.            Ewa Wrycza- polonistka;

3.            Patryk Rybus- logopeda, instruktor teatralny oraz członek jury wielu konkursów recytatorskich , który po zakończonych eliminacjach poprowadził warsztaty teatralno- recytatorskie.

Konkurs rozpoczął  się wspólnym muzycznym występem Marty Kaminskiej  i Dominiki Ćwiklińskiej, które wykonały utwór Grażyny Łobaszewskiej  pt. „Nie ma jak dom”.

W trakcie przerwy uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego dla nich słodkiego poczęstunku ufundowanego przez Aktywną Dwójkę - Stowarzyszenie „Barka”, a także posłuchać kolejnych utworów w wykonaniu Marty i Dominiki.

Po wysłuchaniu recytacji  wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie ,jury  oceniło i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

W kategorii uczniów klas I-III  szkół podstawowych

I miejsce – Emilia Lica SP Rytel

II miejsce- Liliana Sawicka SP nr 2 w Czersku,

III miejsce- Marcel Bartosz - SP nr 2 w Czersku,

Wyróżnienia:

Aniela Czapiewska- SP nr 1 w Czersku,

Łukasz Czarnowski - SP nr 2 w Czersku,

W kategorii uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych

Ex aequo II miejsce – Lena Gogolewska oraz Natalia Jażdżewska - SP nr 1 w Czersku

III miejsce- Szymon Kolassa - SP  nr 2 w Czersku,

Wyróżnienie:

Karol Pawłocki - SP nr 2 w Czersku,

W kategorii klas VII – VIII SP  :

I miejsce -Oliwia Śledź–  SP Sportowa  nr 2 w Czersku,

II miejsce –Bogna Knuth - SP nr 1 w Czersku,

III  miejsce- Inga Weltrowska- SP nr  1w Czersku,

Na zwycięzców czekały nagrody w postaci talonów do Empiku w wysokości 25 zł ufundowanych przez Urząd Miejski w Czersku oraz Radę Rodziców SP nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku  a także nagrody książkowe.

Laureaci będą reprezentować naszą gminę  w eliminacjach rejonowych, które odbędą się 25 i 26 marca 2020r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze, a uczestnictwo w warsztatach pozwoliło recytatorom podszlifować swoje umiejętności recytatorskie.

Serdecznie dziękuję członkom jury za poświęcony czas, nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów, pracownikom Gminnego Centrum Kultury za pomoc w organizacji konkursu oraz cukierni „Landus” za przygotowanie słodkości.

Joanna Zielińska
SP 2 w Czersku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.