Komunikat
Wybory uzupełniające do Czerskiej
Gminnej Rady Seniorów

Burmistrz Czerska Jolanta Fierek informuje, że trwają:

wybory uzupełniające na 5 członków Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (I kadencja).

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 1008/18:

  1. Karty poparcia kandydata, o których mowa Rozdziale 2 §8. ust. 3 Statutu Czerskiej Gminnej Rady Seniorów przyjmowane będą do dnia 30.11.2018r. do godz. 15.00

    Karty poparcia kandydata należy dostarczyć ww. terminie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czersku w godzinach pracy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Karty poparcia do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów”.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie ze Statutem Czerskiej Gminnej Rady Seniorów:

  1. Członkami Rady są Seniorzy, będący przedstawicielami osób starszych, organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działający na rzecz osób starszych, innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

  2. Za Seniora, należy uważać osobę która ukończyła 60 rok życia.

  3. Rada Seniorów składa się z 15 członków, wybory uzupełniające dotycząc 5 wolnych miejsc w Radzie.

  4. Kartę poparcia kandydata do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów wypełnić może osoba powyżej 60 roku życia, która zamieszkuje na terenie Gminy Czersk i może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady Seniorów.

  5. Do Rady Seniorów powołane zostaną osoby z największą liczbą poprawnie złożonych kart poparcia, jednak nie mniejszą niż 25.

  6. W przypadku równiej liczby kart poparcia kandydata o wyborze do Rady Seniorów decyduje losowanie.

  7. Do kart poparcia kandydata należy dostarczyć kartę danych kandydata na członka Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (obowiązek kandydata).

UCHWAŁA NR XLIV_402_18 – Statut GCzRS 

Załącznik nr 1 – karta danych – wersja edytowalna 

Załącznik nr 1 – karta danych – wersja PDF 

Załącznik nr 2 – karta poparcia – wersja edytowalna 

Załącznik nr 2 – karta poparcia- wersja PDF 

Zarządzenie  nr 1008/18 Burmistrza Czerska z dnia 02.10.2018 r.


Pliki do pobrania:
 

Tytuł: 1008.18
Rozmiar: 299 KB

 
 

UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.