30-07-19
Czersk. Porządek obrad, materiały, wyniki głosowań, wideo
XI Sesja Rady Miejskiej w Czersku (WIDEO)

Dziś, tj. 30 lipca br. o godz. 14.00, rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Czersku.

(Aktualizacja)
Do porządku obrad włączono rozpatrzenie skargi na burmistrza Czerska, którą radni będą się zajmować pod koniec sesji.

Relacja z sesji zobacz (WIDEO) TUTAJ


Wyniki głosowań – zobacz TUTAJ

Porządek obrad oraz materiały:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Prezentacja koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu i Ośrodka Kultury w Czersku oraz budowy żłobka w Czersku.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033 - XI/126/19,

- wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 - XI/127/19,

- poboru opłaty targowej w drodze inkasa - XI/128/19,

- przyjęcia Programu "Czerska Karta Seniora" - XI/129/19,

- wzniesienia pomnika - miejsca pamięci związanego z nawałnicą w dniu 11 sierpnia 2017 roku - XI/130/19, (w mat. na sesję znajduje się projekt pomnika i szkic sytuacyjny - przyp. red.)

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk - XI/131/19.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie sesji.

Materiały na sesję – TUTAJ

UM Czersk, (red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.