27-11-19
Czersk. WYNIKI, ZDJĘCIA
XVII Rejonowy Konkurs Plastyczny
„Obrazy muzyką malowane”

W poniedziałek 25 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku odbyło się podsumowanie XVII Rejonowego Konkursu Plastycznego „Obrazy muzyką malowane”. W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych najbliższego rejonu.

Temat tegorocznego konkursu związany był z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, pragnął oddać hołd tej wybitnej postaci. Stanisław Moniuszko (1819–1872) zasłynął przede wszystkim jako twórca pieśni i oper. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo. Jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów, został nazwany ojcem „polskiej opery narodowej”.

Konkurs miał zachęcić dzieci do odkrywania piękna muzyki klasycznej. Przyświecały mu także inne cele: doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi; zachęcanie do twórczego i pożytecznego spędzania czasu; rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej, zdolności plastycznych.

Konkursowym zadaniem plastycznym było zilustrowanie swoich doznań, wrażeń, wyobrażonych obrazów po wysłuchaniu dowolnego utworu z repertuaru Stanisława Moniuszki lub innych wybitnych kompozytorów, np. Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Piotra Czajkowskiego, Fryderyka Chopina.

Na konkurs wpłynęło 105 prac z następujących przedszkoli i szkół:

• Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,

• Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,

• Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku,

• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku,

• Szkoły Podstawowej w Gotelpiu,

• Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie,

• Szkoły Podstawowej w Odrach,

• Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku.

Wszystkie prace plastyczne były kolorowe, pomysłowe i estetycznie wykonane. Dzieci stosowały różne techniki – rysunek kredką, malowanie farbą, wydzieranki, wyklejanki, collage. Mali artyści wykazali się wyobraźnią, starannością, oryginalnością. Najczęściej wybieranymi utworami muzycznymi, które stanowiły inspirację do działalności twórczej były:

- „Cztery pory roku – Jesień” Antonio Vivaldiego,

- „Jezioro łabędzie” - Piotra Czajkowskiego,

- Preludium Des- dur „Deszczowe” - Fryderyka Chopina,

- „Sonata księżycowa” - Ludwika van Beethovena.

Spośród utworów Stanisława Moniuszki popularnością cieszyły się: „Bajka. Opowieść zimowa”, „Straszny dwór”, „Prząśniczka”.

Komisja konkursowa w składzie:

p. Barbara Jażdżewska

p. Izabela Rudnik

p. Beata Drewczyńska

długo debatowała, aż ostatecznie wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach wiekowych:

- dzieci przedszkolne,

- klasy I,

- klasy II,

- klasy III.

Jury uwzględniło liczbę nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach i przydzieliło proporcjonalnie nagrody i wyróżnienia.

 

PRZEDSZKOLA

I miejsce Oliwia Kroplewska „Sonata Księżycowa” Ludwig van Beethoven, Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku

II miejsce Igor Łydziński „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku

III miejsce Ksawery Konefka „Cztery pory roku” Antonio Vivaldi, Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku

Wyróżnienia:

Zuzanna Baczyńska Preludium Des-dur „Deszczowe” Fryderyk Chopin, Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku

Zofia Borowicka               „Cztery pory roku - Jesień” Antonio Vivaldi, Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Legbądzie Punkt Przedszkolny

Wiktoria Talaśka „Cztery pory roku” Antonio Vivaldi, Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku

Aleksander Łangowski  „Bajka”. Opowieść zimowa Stanisław Moniuszko, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku

 

KLASY PIERWSZE

I miejsce Julia Zatorska „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku

II miejsce Julia Rostankowska Preludium Des-dur „Deszczowe” Fryderyk Chopin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

III miejsce Hubert Ostrowski     „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa w Odrach

Wyróżnienia:

Karolina Schmidt Waltz „Mariage d`Amour” Fryderyk Chopin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

Natalia Kędzierska „Marsz Turecki” Wolfgang Amadeusz Mozart, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

 

KLASY DRUGIE

I miejsce Wiktoria Rostankowska „Cztery pory roku” Antonio Vivaldi, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

II miejsce Kacper Wrobel „Sonata Księżycowa” Ludwig van Beethoven, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku

III miejsce Kornelia Reding – Czepowska „Bajka”. Opowieść zimowa Stanisław Moniuszko, Szkoła Podstawowa w Gotelpiu

Wyróżnienia:

Antonina Gwizdała Preludium Des-dur „Deszczowe” Fryderyk Chopin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

Natasza Czapiewska „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

 

KLASY TRZECIE

I miejsce Julia Omyła „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku

II miejsce Emilia Cisewska „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku

III miejsce Aniela Czapiewska „Prząśniczka” Stanisław Moniuszko, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

Wyróżnienia:

Alicja Krzyżkowska „Sonata Księżycowa” Ludwig van Beethoven, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku

Wiktoria Grzella „Cztery pory roku – Jesień” Antonio Vivaldi, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

Dyplomy i nagrody rzeczowe małym artystom wręczały: p. wicedyrektor Danuta Szlachcikowska oraz p. Barbara Jażdżewska – członek komisji.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej znajdującej się na holu parteru.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w tegorocznym konkursie.

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy: Mirosława Knitter
Maria Łangowska

Zobacz prace, zdjęcia - TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.