24-05-18
Gm. Czersk. Uwaga!
Zabiegi przeciw szkodliwym owadom

W związku z gradacją, czyli masowym pojawieniem się szkodników owadzich (brudnicy mniszki) zagrażających trwałości lasów Nadleśnictwo Czersk informuje o planowanych zabiegach.


W związku z gradacją, czyli masowym pojawieniem się szkodników owadzich (brudnicy mniszki)  zagrażających trwałości lasów Nadleśnictwo Czersk informuje, że w dniach 25 maj -20 czerwca 2018r. na terenie lasów będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Czersk (Leśnictwa Czersk, Malachin), oraz w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie ewidencyjnym wsi Krzyż będzie wykonywany oprysk samolotowy. Kwalifikacji tych obszarów dokonano na podstawie obserwacji wzmożonego pojawienia się dorosłych osobników w ubiegłym roku i ilości znalezionych gąsienic w koronach drzew po ich ścince na płachty. Powierzchnia planowanego zabiegu wynosi 931ha. Poniższa mapa obrazuje teren planowany do przeprowadzenia zabiegu.

Środkiem użytym do oprysku będzie preparat DIMILIN 480 SC.  W załączniku do decyzji MRIRw dla ww. środka wymieniono warunki bezpiecznego stosowania:

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Runo leśne – 24 godziny

Planowany zabieg zostanie uzgodniony ze Starostą powiatu chojnickiego, a informacje przesłane do Urzędu Miejskiego w Czersku.

Przed terminem akcji zwalczania, na drogach wjazdowych do lasu objętego opryskiem zostaną wywieszone ogłoszenia informujące o zakazie wstępu do lasu.

mat. Nadleśnicto Czersk

Mapa terenów objętych opryskami:

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.