22-09-22
Gm. Czersk - Gm. Karsin. Czytelnik: Co ze ścieżką rowerową z Mokrego w stronę Karsina?
Zakończono budowę ścieżki rowerowej
z Karsina do granicy z gminą Czersk


Gmina Karsin zrealizowała inwestycję pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim” realizowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

Zakres prac obejmował budowę ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 2,6 km. Na odcinku biegnącym w obszarze zabudowanym ścieżka jest ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5-3m, natomiast poza obszarem zabudowanym szerokość szlaku rowerowego wynosi 2m. Nawierzchnia wykonana jest z asfaltu natomiast na odcinku przebiegającym przez tereny leśne została wykonana z nawierzchni szutrowej tj. żwirowo-gliniastej.  

Wykonano odwodnienie oraz przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych. Powstał również teren rekreacyjny w którym postawiono trzy wiaty oraz zamontowano stojaki rowerowe. Wykonawcą robót była firma Brandbud.

Dzięki inwestycji znacznie zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ponadto wzmocni się potencjał turystyczny gminy.

Całkowity koszt zadania: 1 385 439,09 PLN

Koszt dofinansowania: 1 170 000,00 PLN

Wkład własny: 215 439,09 PLN


UG Karsin

Czytelnik: Co ze ścieżką rowerową z Mokrego w stronę Karsina?
W lutym 2021 roku służby prasowe czerskiego ratusza informowały (zobacz artykuł), że w podpisanym porozumieniu obie strony (Gmina Karsin i Gmina Czersk – przyp. red.) zadeklarowały, że wykonają dokumentację techniczną do końca 2021 roku. Po stronie Gminy Czersk leżało będzie opracowanie projektu kładki na granicznej rzece Niechwaszcz, a jej koszty pokryje w połowie Gmina Karsin. Określone zostały także parametry techniczne nowego traktu.

- Brakujący, 3,5-kilometrowy odcinek w naszej gminie w całości przebiegać będzie przez tereny leśne, zarządzane przez Nadleśnictwo Czersk. Podobnie, jak w kierunku Rytla, ścieżka będzie miała nawierzchnię żwirowo-gliniastą i szerokość 2 metry. Poprowadzimy ją pasem przeciwpożarowym. Tylko takie rozwiązanie jest dopuszczane na terenie lasów państwowych – informował wtedy burmistrz Przemysław Biesek-Talewski. – Dodatkowo na naszym odcinku konieczne jest zaprojektowanie tunelu w nasypie kolejowym linii Czersk – Bąk oraz kładki nad kanałem Niechwaszcz.
Ponadto informowano, że obie gminy chciały postawić na budowę ścieżek w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
- Liczymy, że projekty związane z budową infrastruktury rowerowej na terenie Borów Tucholskich otrzymają dofinansowanie – mówili w lutym 2021 roku zgodnie obaj włodarze.

Gmina Karsin już wybudowała ścieżkę rowerową - przy drodze powiatowej - do granicy z gminą Czersk. Ostatnio nasz czytelnik pytał: - „Co ze ścieżką rowerową z Mokrego w stronę Karsina? Karsin już gotowy” - stwierdził.

Pytanie w sprawie budowy ścieżki (granica gminy Czersk - m. Mokre) skierowaliśmy dziś (22.09) do czerskiego ratusza - gdy dotrze do nas odpowiedź, umieścimy ją w portalu.

(red)
fot. UG Karsin

 

Zakończono budowę ścieżki rowerowej z Karsina do granicy z gminą Czersk (ZDJĘCIA):

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.