11-02-20
Czersk. Pytamy o szczegóły postępowania
Zamówiono paliwo za 67 tys. zł na cały 2020 rok
– potrzeby czerskiego urzędu oraz jednostek OSP


Została wyłoniona firma, która będzie w 2020 roku dostarczała paliwo do czerskiego samorządu. Stosowna adnotacja  pojawiła się w Rejestrze umów prowadzonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk (TUTAJ – umowy z 2019 roku).

Pytamy burmistrza o zasady dotyczące wyboru firmy, która będzie dostarczała paliwo w 2020 roku za kwotę 67 tys. zł. Do kogo trafi paliwo oraz jakie zastosowano upusty cenowe w związku ze złożeniem zamówienia na cały rok?

 - Po oszacowaniu wartości zamówienia , które nie przekroczyło 30.000 euro, na dostawę paliw płynnych na potrzeby Gminy Czersk w 2020 roku, postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Czerska  nr 685/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczyło tylko potrzeb Urzędu Miejskiego w Czersku oraz jednostek OSP.
Do złożenia oferty zostały zaproszone stacje paliw z terenu Gminy Czersk (Orlen Starogardzka, Lotos, Orlen Lipowa).
Kryteria oceny ofert dotyczyły: wielkości stałych upustów  w stosunku do obowiązującej ceny detalicznej, które będą obowiązywały w  całym okresie umowy oraz ceny jednostkowej w dniu składania oferty.
W 2020 r. wielkość stałych upustów na 1 litrze paliwa w stosunku do obowiązującej ceny detalicznej na stacji LIPOWA wynosi: olej napędowy klasa PREMIUM - 0,15 zł, olej napędowy - 0,13 zł, benzyna bezołowiowa 95 - 0,13 zł
– brzmi treść odpowiedzi przysłana przez burmistrza Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.