12-09-18
Czersk. Zebranie „Starogardzkiego”
Mieszkańcy zgłaszali uwagi

Wczoraj (11.09) na zebraniu „Starogardzkiego” w Czersku mieszkańcy przekazywali samorządowcom swoje uwagi dotyczące funkcjonowania ich osiedla.  Najwięcej zgłoszeń dotyczyło infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa.

Sygnalizowano potrzebę zamontowania barierek ochronnych przy drodze krajowej nr 22 biegnącej przez Czersk - jest jeszcze sporo odcinków, gdzie nie ma tego rodzaju zabezpieczenia cyklistów i pieszych przed pojazdami. Mieszkańcy usłyszeli, że stosowne pismo zostanie wysłane do GDDKiA. Narzekano na stan ul. Stolarskiej, gdzie w przyszłości ma się pojawić oświetlenie – na ten cel zabezpieczono w budżecie osiedlowym na 2019 roku kwotę 3,2 tys. zł - przy wsparciu z gminnego budżetu jest szansa na powstanie punktów świetlnych w tej części miasta.

Z kolei mieszkańcy ul. Podgórnej zmagają się wciąż z problemem zalegania wód opadowych – na całej szerokości traktu. Apelowano o załatwienie sprawy. W innym rejonie „Starogardzkiego”  – ul. Kasztanowa – dochodzi do zalewania posesji z drogi. Mieszkańcy dowiedzieli się też, że zgłoszono do nadzoru budowlanego kwestię zasadności funkcjonowania jednego z warsztatów samochodowych na osiedlu.

Jeden z uczestników spotkania zwracał się do obecnego na sali policjanta w sprawie przekraczania dopuszczalnej prędkości na ul. Piaskowej. Mówił, że powstała tam `autostrada`. Prosił o pojawienie się patroli, również tych pieszych czy na rowerach – na ul. Piaskowej, a także w centrum Czerska. Ponadto do rozwiązania jest sprawa wałęsających się psów.  

Dyskusja toczyła się również w związku z przebudową ul. Zbożowej. Zwracano uwagę, aby przy okazji prowadzonych prac załatwić jeszcze inne kwestie wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy okazji mieszkańcy podziękowali władzom czerskiego samorządu za tak długo oczekiwane inwestycje – przebudowę ul. Zbożowej i Piaskowej.

Na zebraniu podzielono osiedlowy budżet na 2019 rok – 46 tys. zł. Najwięcej pieniędzy – 40 tys. zł -trafi na kontynuację budowy ciągu pieszo-jezdnego w rejonie ul. Gen Bema (w pobliżu lasku). 3,2 tys. zł zabezpieczono na budowę punktów świetlnych na ul. Stolarskiej.  Resztę środków na wsparcie imprez kulturalnych i rezerwę budżetową.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.