19-09-19
Czersk. Największe emocje budziła kwestia dróg
Zebranie "Starogardzkiego"

Mieszkańcy osiedla `Starogardzkiego` w Czersku dyskutowali na corocznym zebraniu osiedla. Zebranie odbyło się tradycyjnie w remizie czerskiej OSP.

Stanisław Czapiewski, przewodniczący zarządu osiedla, prowadzący również zebranie, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu na 2018 rok oraz zapoznał zgromadzonych z propozycją podziału środków finansowych na 2020 rok. Z dostępnych 46 003 zł na chodnik przy ulicy Kaszubskiej przewidziane jest 22 tys. zł, na projekt i budowę oświetlenia przy ulicy Ottona Sabiniarza - 21 tys. zł, na imprezy kulturalne - 1003 zł, natomiast 2 tys. zł stanowi rezerwę.

Jako następny głos zabrał burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski, który zapoznał mieszkańców z projektem zmian w statutach osiedli, po czym dyskutowane były sprawy bieżące. Złożony został wniosek, by przewodniczący, bądź członkowie zarządów Czerskich osiedli, kilka godzin w tygodniu spędzali w magistracie będąc w ten sposób łatwo dostępni dla społeczeństwa danego osiedla. Jednak największe emocje budziła kwestia dotycząca dróg - spowolnienia ruchu na ul. Piaskowej, utwardzenie ul. Ottona Sabiniarza, ułatwienie dla pieszych w poruszaniu się po ul. Podgórnej, wniosek o lustro i znak stop na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Cmentarnej czy lewoskręt na stację paliw Orlen.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.