24-09-19
Gm. Czersk. Podział środków, dyskusja
Zebranie w Będźmierowicach

Mieszkańcy Będźmierowic spotkali się wczoraj (23.09) na corocznym zebraniu. Przywitała ich sołtys Joanna Morawska, wybrana również na przewodniczącą.

W pierwszej kolejności zdała sprawozdanie finansowe za 2018 rok, następnie przedstawiła propozycję podziału środków na 2020 rok. Na drogi - utwardzenie tłuczniem i modernizację- przeznaczona ma zostać łącznie kwota  25 tys. złotych, na poprawę estetyki sołectwa - 5 tys. zł, na remonty przepustów - 2 tys. zł, natomiast na promocję gminy - 1 444 zł. Całkowity budżet sołectwa wynosi 33 444 zł.

Przy okazji podziału sołeckich pieniędzy burmistrz Czerska zadeklarował utwardzenie drogi prowadzącej do OSP płytami yomb, a następnie zapoznał mieszkańców z planami zmian w statutach sołectw.

Na zebraniu poruszony został również temat remontów ciągów komunikacyjnych, wycinki gałęzi utrudniających poruszanie się samochodem po sołectwie, ale też temat wodociągów.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.