26-09-20
Gm. Czersk. Zebranie w Rytlu – relacja
Obszerne sprawozdanie, podział środków,
uwagi mieszkańców

Mieszkańcy i sympatycy Sołectwa Rytel spotkali się w czwartek (24.09) wieczorem w miejscowym domu kultury.

"Dziękuję bardzo, że mimo późnej godziny jest Was tak wielu" - mówiła sołtys Romanna Czułowska. Rozpoczynając zebranie wiejskie powitała wszystkich mieszkańców władze miasta – wiceburmistrz, a jednocześnie mieszkankę Rytla Bogumiłę Ropińską, naczelnika wydziału inwestycji Przemysława Blocha. Radnych reprezentowali Lidia Kroplewska, Lucyna Zawiszewska, Daniel Szpręga, Łukasz Formella i Jacek Argasiński. Spotkanie poprowadziła Alicja Kamińska.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono bardzo obszerną prezentację zawierającą informację dotyczącą działań podejmowanych w sołectwie przez miniony rok. Wspomniano każdą, nawet najmniejszą inwestycję, zadanie czy fakt udziału w uroczystościach na terenie gminy Czersk i nie tylko, gdzie reprezentowano Sołectwo Rytel. Całość rozpoczęto od podziękowań skierowanych w stronę rady sołeckiej oraz wszystkich, którzy w tym czasie w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju tej Małej Ojczyzny. Wielkim zainteresowaniem cieszył się zorganizowany po raz pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy. Na prośbę mieszkańców, Rytel po raz kolejny odwiedził zespół "Cisza jak ta". W tym czasie otwarto również miejsce upamiętniające wydarzenia nawałnicy, która przeszła przez gminę 3 lata temu. W sprawozdaniu sołtys Romanna Czułowska oszacowała, że od sponsorów sołectwo pozyskało pomoc za ok. 90 000,00 zł. Pomoc ta była w różnej formie, nie tylko materialnej.
- Często było to udostępnienie materiałów na różnego rodzaju przedsięwzięcia za co bardzo dziękuję - mówiła.

W kolejnym punkcie zebrania mieszkańcy prawie jednogłośnie uchwalili budżet na kolejny rok. W puli dla sołectwo znalazło się 148 474,00 zł. Środki podzielono na zadania :
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Zapora w kierunku Dużej Kloni poprzez budowę linii oświetlenia - 78 000,00 zł. Budowa wiaty dla rowerów, która zapewni większe bezpieczeństwo dojeżdżających do szkoły ale również mieszkańców - 10 000,00 zł. Doposażenie placu zabaw na kąpielisku przy Wielkim Kanale Brdy oraz zakup piłek do siatkówki plażowej - 16 000,00 zł. Poprawa estetyki w sołectwie - 15 000,00 zł. Pobudzanie aktywności obywatelskiej - kwota łącznie 3000,00 zł, po 1500,00 dla stowarzyszeń - "Jesiennej róży" oraz "Młodzi duchem". Zakup elektrycznej rozdzielni budowlanej - 2300,00 zł. Wzbogacanie oferty kulturalnej, sportowej, historycznej, turystycznej, ekologicznej - 15 174,00 zł. Poprawa infrastruktury poprzez utwardzenie płyty boiska - 4000,00 zł. Zakup sprzętu ratownictwa medycznego - podpora stabilizacyjna - koszt 4000,00 zł. Zakup zmywarki do kuchni mieszczącej się w domu kultury - 1000,00 zł.

Sołtys poinformowała, że brak ujęcia niektórych inwestycji w funduszu sołeckim na kolejny rok nie oznacza, że nie zostaną one zrealizowane. W tym miejscu przedstawiła szereg wniosków, które złożyła na ręce wiceburmistrz Bogumiły Ropińskiej - do budżetu gminy na kolejny rok. Znalazły się tam m.in budowa oświetlenia w Dużej Kloni, budowa chodnika w miejscowości Zapora, rozbudowa szkoły w Rytlu oraz remont kuchni w domu kultury.

Powodem do dyskusji okazało się skrzyżowanie ulic Odrodzenia, Nagierskiego i Chłopowskiej. Mieszkańcy zgłaszali, że przy skręcaniu trzeba niestety przejechać przez wysepkę przez co będzie ona szybko zniszczona zwłaszcza przez większe samochody. Drugim problemem na tej ulicy okazuje się utrudniony ruch dla dużych samochodów zwłaszcza TIR-ó. - Prowadzimy tam firmę, często jeżdżą tam duże auta i naprawdę trzeba uważać, żeby nie zahaczyć przy tym lusterek na samym brzegu chodnika stoi lampa a po drugiej stronie znak – sygnalizowano.
Odpowiedzi udzielał naczelnik wydziału inwestycji czerskiego magistratu - droga została wykonana przez projektanta z kwalifikacjami i zrobiona zgodnie z przepisami. Natomiast w najbliższym czasie podczas prac zamykających ulicę Chłopowską do użytku, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, zbada ten temat. Przy tej okazji głos zabrał również radny Daniel Szpręga – To, że projektant ma uprawnienia nie znaczy, że ma rację - te słowa spotkały się z wielkimi brawami ze strony obecnych na zebraniu.

Skierowano również prośbę o założenie progów na ulicy Jatowskiej. Droga jest sfinansowana ze środków solidarnościowych Unii Europejskiej przez co bez uzyskania stosownej zgody gmina Czersk samowolnie nie może takich progów wykonać, informowała mieszkańców wiceburmistrz.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.