23-01-19
Gm. Czersk. Bez zmian na stanowisku sołtysa
Zebranie w sołectwie Łąg-Kolonia

W poniedziałek (21.01) mieszkańcy sołectwa Łąg – Kolonia wybierali swojego gospodarza. Na początku zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z mijającej kadencji, w którym wspomniano o wielu inicjatywach przeprowadzonych na terenie sołectwa, a także poza jego granicami.

Mieszkańcy licznie przybyli na spotkanie. Podnoszono ważny temat dla społeczności lokalnej -  budowę świetlicy wiejskiej w bieżącej kadencji samorządu, która jak zaznaczano, jest naprawdę potrzebna.  Burmistrz oznajmił, że nie jest pewne czy budowa obiektu zostanie zrealizowana w jednym etapie. Jeśli budżet na to nie pozwoli inwestycję czeka właśnie etapowanie zadań. Włodarz zaznaczył, że będą składane wnioski na dofinansowanie inwestycji.

Przedstawiciele władz gminy Czersk poinformowali o koncepcji przebudowy linii kolejowych na odcinkach Kościerzyna – Gdynia i Tczew - Chojnice. Przebudowa drugiej z tras dotyczy mieszkańców sołectwa Łąg - Kolonia. Jak wyjaśniał burmistrz Przemysław Biesek – Talewski część przejazdów ma zostać usuniętych. Podana informacja spotkała się z protestem mieszkańców, który został przekazany włodarzowi na piśmie.

W wyborach na sołtysa zgłoszono jedną osobę. Była nią dotychczasowa sołtys Barbara Fierek. W tajnym głosowaniu uzyskała 75 głosów poparcia, tak więc przez najbliższe pięć lat nadal będzie reprezentować sołectwo. Sołtysa w działaniach mają wspierać członkowie nowo wybranej rady sołeckiej: Czesław Odya, Adam Brzoskowski, Jerzy Gibas, Justyna Klofczyńska, Zenon Wesołowski i Maria Wielgopolan.

W dyskusji z władzami miasta pytano głównie o modernizację dróg na terenie sołectwa. Z racji tego, że sołectwo ma wiele nieutwardzonych dróg to właśnie one są największą bolączką wspólnoty. Ponadto pojawiły się pytania o sieć gazową, która w przyszłości ma między innymi przebiegać przez Łąg - Kolonię. Okazuje się, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci pod warunkiem opłacalności dla spółki gazowej. Otóż progiem opłacalności są minimum 4 przyłącza na 100 metrów, co w zwartej zabudowie nie jest problemem. W innej, bardziej rozproszonej zabudowie, osiągnięcie tego wskaźnika może być trudne. W każdym przypadku chęć przyłączenia się do planowanej sieci gazowej można wyrazić pobierając wniosek, który po wypełnieniu należy oddać do czerskiego magistratu.

(red)

 


Przez najbliższe pięć lat Barbara Fierek (na zdjęciu)
nadal będzie reprezentować sołectwo Łąg – Kolonia.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.