16-09-20
Gm. Czersk. Zebranie we Wiecku
Problemy z kajakarzami, śmieci w rzece, mosty

Jako kolejni w gm. Czersk we wtorkowe popołudnie (15.09) spotkali się mieszkańcy sołectwa Wieck. Zebranie otworzył sołtys witając przybyłych gości, zastępcę burmistrza Bogumiłę Ropińską, radną Barbarę Fierek oraz wszystkich przybyłych.

Okazało się, że we Wiecku, a także jego okolicach, ogromnym problemem nasilającym się co roku coraz bardziej są kajakarze. Mieszkańcy mówili o ich niewłaściwym, niestosownym a często po zwróceniu uwagi i agresywnym zachowaniu. Wypominano rozpalanie ognisk w niewłaściwych miejscach, ale także o załatwianiu przez nich swoich potrzeb fizjologicznych tuż przed posesjami mieszkańców.
- Czują się jak u siebie - komentowali mieszkańcy. Narzekano również na problem śmieci po turystach. Często rzeką płyną całe worki ze śmieciami. Jeden z mieszkańców zaproponował aby zwiększyć ilość "toi toi" na trasie - dla kajakarzy. Być może to chociaż częściowo załatwiłoby problem. Poproszono także zastępcę burmistrza aby wystosować odpowiednie pismo do właścicieli firm kajakowych by pouczali swoich klientów o odpowiednim zachowaniu.

Odczytano sprawozdanie sołectwa za rok poprzedni oraz przedstawiono propozycje rozdysponowania budżetu na rok kolejny. Na rok 2021 sołectwo otrzymało
18 077,00 zł. Rozplanowano to na następujące zadania : Remont pobocza od strony Wojtala 70 metrów - 7 000,00 zł, ułożenie na dalszych odcinkach płyt yomb - 6000,00 zł oraz promocja walorów gminy - 5 077,00 zł.

Padło również pytanie o złożenie wniosku na projekt mostu we Wiecku. Niestety w bieżącym roku most nie wytrzymał i jest częściowo nieprzejezdny. Jak mówili sami mieszkańcy o nowy most walczą już dobrych kilkunastu jeśli nie kilkudziesięciu lat. Wiceburmistrz zachęciła zebranych do złożenia wniosku do budżetu gminy na kolejny rok. Nie zapewniała jednak, że zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku. Wspominała również, że w tym roku zgłoszono wniosek na naprawę mostu we Wojtalu, na który pozyskano środki z zewnątrz.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.