17-12-20
REGION. Co się zmieni? Sprawdź
Zmiana prawa telekomunikacyjnego

Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które zaczną obowiązywać już 21 grudnia 2020 r.

Co się zmieni?
Przede wszystkim zwiększą się uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, czyli większości z nas. Do tej pory to właśnie abonenci byli zazwyczaj słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

Zdalne wypowiedzenie umowy
Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W praktyce oznacza to, że jeśli będziecie chcieli taką umowę wypowiedzieć - nie będziecie musieli nawet wychodzić z domu. Wystarczy e-mail. Zniknie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia w punkcie sprzedaży operatora.

Dodatkowo, nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli.
Takie rozwiązanie umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Bez automatycznego przedłużenia
Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. Do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będzie musiał poinformować o tym klienta.

Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy - operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia - abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. To rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie.

Monitoring zużycia usług i stary numer
Kolejna ważna zmiana, która zacznie obowiązywać już 21 grudnia to możliwość monitorowania zużycia usług. Mówiąc prościej – chodzi o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać.

To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu.

Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.

Zmiany (na lepsze) pojawią się też w przypadku chęci przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie na to więcej czasu – a dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.  

Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

Przepisy, które wejdą w życie za tydzień, to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

PUW Gdańsk
fot. www.gov.pl/web/cyfryzacja/

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.