23-08-21
POMORSKIE. Tablice GUS wskazują na spadek dalszego średniego trwania życia
ZUS: Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic
opracowanych przez GUS


W związku opublikowaniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia, wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie świadczenia. Większość z tych wniosków nie ma jednak podstaw i zakończy się decyzją odmowną. Dlaczego tak się dzieje?


Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe tablice dotyczące długości życia Polaków. Na tej podstawie wyliczane są emerytury.   |  fot. pixaby.com


Tablice Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. Powoduje to, że obliczenie wysokości emerytury jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i mogą liczyć na przeliczenie świadczenia. Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Dzieje się tak na  przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu oraz niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Takie osoby otrzymają decyzję odmowną, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic jest niemożliwe. Publikowane przez GUS tablice średniego dalszego trwania życia są istotnym elementem przy wyliczaniu emerytur na tak zwanych nowych zasadach. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają zastosowanie tylko do niektórych świadczeń.

Chodzi o emerytury ustalane według tzw. nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do uzyskania emerytury (w tym warunek wieku emerytalnego) między kwietniem tego, a marcem przyszłego roku oraz osób, które warunki do takiej emerytury spełniły już wcześniej, ale w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpią o ustalenie tej emerytury.

Z nowych tablic skorzystają też osoby, które mają już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury i podlegały  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego ją przyznano oraz zgłoszą się z wnioskiem o doliczenie składek zapisanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury. Jeżeli złożą wniosek w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. to przy obliczeniu kwoty doliczenia składek ZUS zastosuje średnie dalsze trwanie życia z  aktualnych tablic. Taki wniosek można złożyć raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.  

Aktualnie obowiązujące tablice ZUS zastosuje również w przypadku osoby, której ustalił już prawo do nowej emerytury, ale zostało ono zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia  u dotychczasowego pracodawcy i która pomiędzy 1 kwietnia 2021 r., a 31 marca 2022 r. zakończy zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż to jest możliwe dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty.

Jeżeli wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia będzie złożony w od  1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. to kwotę emerytury ZUS obliczy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porównamy z tablicami obowiązującymi w dniu,       w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny, a następnie wybierze wariant korzystniejszy dla wnioskodawcy.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.