9-11-20
POMORSKIE. KOMUNIKAT
ZUS: od 9 listopada znów dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 9 do 29 listopada ponownie będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można będzie z niego skorzystać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku, gdy te placówki nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8 roku życia. Świadczenie przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, gdy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także wtedy, gdy z powodu COVID-19 dzieckiem nie może zaopiekować się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić opiekę nad taką osobą w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Chodzi tu o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej).

Oświadczenie o sprawowaniu opieki trzeba złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.