gm. czersk

Wychowanie przedszkolne – wyniki konkursu, gm. Czersk poza zasięgiem bieżącego finansowania. Miejsca w przedszkolach – informacja sekretarza

Ponad dwa miesiące temu jedna z czytelniczek informowała o niezakwalifikowaniu 31 dzieci do przedszkola w Łęgu. Pytamy teraz o w/w kwestię. Dopytujemy też o wyniki konkursu na uruchomienie miejsc wychowania przedszkolnego w gm. Czersk. Zobacz listę projektów wybranych do dofinansowania (gm. Czersk poza zasięgiem bieżącego finansowania - 71 pozycja na liście, 90 pkt). „Obecnie w...