22-12-16
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – cz. III
Podejmowanie uchwał

Publikujemy kolejną relację wideo z sesji Rady Miejskiej w Czersku, która odbyła się 20 grudnia 2016 roku – podejmowanie uchwał.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo - cz. III:

0:00 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do grup taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Głosowanie: 19 głosów za
0:50 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin. Głosowanie: 19 głosów za.
1:31 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2608G Czersk – Klaskawa na długości ok. 1,5 km. Głosowanie: 19 głosów za.
2:20 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo – Gartki długości ok. 0,5 km. Głosowanie: 19 głosów za.
3:07 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku długości ok. 0,3 km. Głosowanie: 19 głosów za.
4:04 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Radny Miejskiej w Czerska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
4:33 - Głos zabiera radna B. Ropińska - "Jesteśmy przciw tej uchwale", jak tłumaczy jest tych wydatków zdecydowanie za dużo.
5:13 - Głosowanie: 12 głosów za, 5 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
5:46 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czersk na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024”. Głosowanie: 12 głosów za, 7 głosów wstrzymujących.
6:50 - Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Będźmierowice na lata 2009 – 2019. Głosowanie: 15 głosów za, 4 głosy wstrzymujące.
9:14 - Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łąg – Kolonia na lata 2012 – 2020. Głosowanie: 16 głosów za, 3 głosy wstrzymujące.
10:06 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar części działki o nr 19LP w obrębie geodezyjnym Odry. Głosowanie: 18 głosów za
11:15 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Głosowanie: 15 głosów za, 3 głosy wstrzymujące.
12:31 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 „Nie zamykaj oczu”. Głosowanie: 18 głosów za.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.