18-05-17
Czersk. XXXI sesja Rady Miejskiej w Czersku
Na sesji m.in. o funkcjonowaniu służb
porządkowych na terenie gminy Czersk


XXXI sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek)
o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2.
5.    Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017 r. – str. 6.
6.    Informacja o funkcjonowaniu służb porządkowych na terenie gminy Czersk – str. 18.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2017 – XXXI/304/17, str. 117,
b)    zmiany Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku
– XXXI/305/17, str. 119,
c)    wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” planowanego do realizacji w ramach Działania 6.2. Usługi społeczne Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – XXXI/306/17, str. 121,
d)    wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja części miasta Czersk” planowanego do realizacji w ramach Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – XXXI/307/17, str. 123,
e)    zmiany Uchwały Nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km – XXXI/308/17, str. 125,
f)    udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Czersk - Odry (2611G) w miejscowości Łubna o długości
ok. 0,4 km – XXXI/309/17, str. 127,
g)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 – 2025 – XXXI/310/17,
str. 129,
h)    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – XXXI/311/17, str. 136.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zakończenie sesji.

Materiały na sesję – TUTAJ
(m.in. Informacja o funkcjonowaniu służb porządkowych na terenie gminy Czersk)


 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.