KOMUNIKAT

Informacja Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Chojnicach o nowych strukturach KAS

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany  umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Wszyscy jesteśmy podatnikami, dlatego też reforma dotyczy nas wszystkich.

Krajowa Administracja Skarbowa to sprawnie działająca, zintegrowana administracja, która poprawi efektywność wykrywania oszustw podatkowych. Działanie KAS oparte jest na Konstytucji Biznesu, co oznacza m. in., że urzędy podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców będą stosować takie zasady, jak domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów, uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi) oraz szybkość działania.

Z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej w Województwie Pomorskim funkcjonują:

Izba Administracji Skarbowej na poziomie województwa z Dyrektorem na czele jako organem nadrzędnym nad:

Jedną Izbą Celno Skarbową Skarbową w województwie pomorskim, która zajmuje się kontrolą celno skarbową, ustalaniem i określaniem podatków, obejmowaniem towarów procedurami celnymi - z siedzibą w Gdyni przy ul. Północnej 9.

Pomorskim Urzędem Skarbowym do obsługi dużych podmiotów,

Trzema Urzędami Skarbowymi  I Gdańsk, II Gdynia, Słupsk, które w całości zajmują się sprawami podatkowymi, akcyzowymi i celnymi,

Dla Naszego Powiatu właściwy jest Urząd Skarbowy w Słupsku,

Trzema Urzędami Skarbowymi w województwie, które zajmują się przyjmowaniem, sprawdzaniem, wprowadzaniem do systemu deklaracji akcyzowych oraz wystawianiem zaświadczeń akcyzowych : Chojnice, Tczew, Kwidzyn. Dodatkowo Urząd Skarbowy w Chojnicach pozostaje Centrum Obsługi, co oznacza , iż obok przejęcia obsługi deklaracji akcyzowych, przyjmuje deklaracje ZUS, wydaje zaświadczenia ze zniesieniem właściwości miejscowej działania.

Wprowadzenie KAS nie wpływa na dotychczasową działalność urzędów skarbowych. To one nadal będą odpowiedzialne za bezpośrednią obsługę podatników, kontrolę w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i pozostały w niezmienionych lokalizacjach.

Zmiany mają umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych wspomnianych instytucji. KAS powoduje, że ich zadania nie będą się dublować.

Zmiana dotyczy przede wszystkim polepszenia jakości obsługi, załatwienia szerszego spektrum spraw w jednym miejscu.

Skupienia uwagi na podmiotach naruszających zasady wolnej konkurencji i przedsiębiorczości.

Istotą tej reformy jest wzmocnienie procesu koordynacji działań, przede wszystkim w zakresie eliminacji zdarzeń przestępczych, takich jak wyłudzanie podatku od towarów i usług, nielegalne wprowadzanie paliwa do obrotu; przemyt. Chodzi o to, by zabezpieczyć interesy budżetu państwa. Wszystko co już działało poprawnie, ma ewaluować tak, aby klient administracji nie odczuł samej reformy.

Maria Lipińska
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.