29-05-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – opis do wideo cz. I
Informacja o funkcjonowaniu służb
porządkowych na terenie gminy Czersk

Na ostatniej sesji (25.05) radni zadawali dużo pytań w punkcie - informacja o funkcjonowaniu służb porządkowych na terenie gminy Czersk. Obecni na sali policjanci odpowiadali na pytania. Komendant czerskiego komisariatu wyjaśniał, że przestępczość w gminie wzrosła minimalnie, ponieważ funkcjonariusze ujawniają więcej nietrzeźwych kierujących. Pojawił się również temat straży miejskiej, fotoradarów i monitoringu.

Sebastian Pastucha zapewnił, że osobiście jest przekonany co do słuszności postawienia fotoradarów, które skutecznie ograniczają prędkość pojazdów. Radni dopytywali też szefa czerskich stróżów prawa o jakość nagrań z kamer miejskiego monitoringu.  Sebastian Pastucha przyznał, że obraz z części urządzeń jest bardzo dobry, ale są również takie kamery, gdzie jest on gorszy. Zapewnił, że policja daje sobie radę bez straży miejskiej. Wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski poinformował zebranych o fakcie przejęcia w najbliższym czasie przez samorząd kamer na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Dworcową (ujawniających kierujących przejeżdżających na czerwonym świetle). Więcej na temat funkcjonowania służb w relacji wideo – poniżej.


Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. I:


00:03. sek. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Czersku, powitanie gości i przedstawienie porządku obrad. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

03:51sek. Radna Barbara Fierek zwróciła się z zapytaniem do przedstawicieli czerskiej policji odnośnie aplikacji mapy zagrożeń, mówiła o monitorowaniu miejsc wskazanych przez mieszkańców oraz o bezpieczeństwie na DK 22.

05:32 sek. Na zadane pytania odpowiedzi udziela komendant czerskiego komisariatu policji.

07:25 sek. Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał przybyłego komendanta OSP w Czersku, Andrzeja Kuchenbeckera.

07:33 sek. Barbara Fierek zgłasza komendantowi policji uwagi co do poprawy bezpieczeństwa, proponowane przez mieszkańców i podjęcia działań z tym związanych.

08:02. sek. Głos zabiera nadkom. Sebastian Pastucha, która zapewnia, iż wskazane miejsca na mapie zagrożeń są przez policję sprawdzane.

08:40 sek. Radny Piotr Kosobucki zapytał się o stan bezpieczeństwa na miejscowych ulicach, które obniżyło się po likwidacji fotoradarów.

09:33 sek. Komendant nawiązał do zdarzeń drogowych, zapewnił, że osobiście jest przekonany co do słuszności postawienia fotoradarów, które skutecznie ograniczają prędkość pojazdów, jak miało to miejsce np. w przypadku miejscowości Rytel. Dodał, że zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest priorytetem.

13:32. Radna Bogumiła Ropińska zwracając się do komendanta Sebastiana Pastuchy, nawiązała do ilości przestępstw i ich spadku w gminie, jednak w Czersku odnotowano ich wzrost o 34. Nawiązała do DK 22 w sprawie fotoradarów.      

14:30 sek. Radnej w związku z pytaniami odpowiada komendant czerskiej policji.

19:39. Radny Piotr Kosobucki zapytał, kto powinien zwrócić się z wnioskiem o ustawienie fotoradaru?

19:53. sek. Odpowiedź komendanta w/s wniosku, który zaznaczył, iż musi być szereg warunków spełnionych, aby fotoradar mógł funkcjonować.

21:07. Komendant podziękował samorządowi za pomoc udzieloną przy zakupie czterech pojazdów, co poprawiło funkcjonowanie patroli.

21:56. Radny Zbigniew Bieliński nawiązał do bezpieczeństwa w gminie w związku z likwidacją Straży Miejskiej w Gminie, pytał jak ma się to do wzrostu przestępczości?

22:23 sek. Odpowiada komendant.

23:50. Radny Zbigniew Bieliński nawiązał do zlikwidowanej SM, którą nazwał maszynką do robienia pieniędzy i jej współpracy z policją. Poruszył także przyczyny występowania wypadków. 

25:13 sek. W trakcie pytania radnego Bielińskiego, odpowiedź komendanta.

25:38. Radny Maciej Bruski kieruje pytanie do nadkomisarza policji w sprawie czerskiego monitoringu.

26:09 sek. W/s monitoringu odpowiada komendant Pastucha.

27:31. Radny Piotr Kosobucki zwraca uwagę wiceburmistrzowi, że już trzy lata temu były z monitoringiem problemy, okazuję się, iż są nadal.

28:08 sek. Komendant odpowiada w sprawie monitoringu.

28:45. Odpowiada wiceburmistrz Czerska, który informuje, iż dzięki dotacji część nowych kamer pracuje dobrze, a przeznaczona na ten rok kwota 50 tys. zł poprawi funkcjonowanie systemu.

29:32 sek. Maciej Bruski zwraca się do burmistrz Jolanty Fierek o monitoring na ul. Kościuszki - Dworcowa (skrzyżowanie) o to czy jest sprawny i komu podlega?

29:58 sek. Na pytanie odpowiada wiceburmistrz.

30:35. Radny Krzysztof Przytarski zapytał o przywrócenie stanowiska osoby obserwującej monitoring.

31:05. sek. Na to pytanie odpowiada burmistrz Jolanta Fierek, która wyjaśnia, że wiąże się to z zatrudnieniem czterech osób, nawiązała do osoby wcześniej zatrudnionej na tym stanowisku, którego pracę oceniał krytycznie.

31:56. Radny Krzysztof Przytarski odpowiada Jolancie Fierek burmistrzowi Czerska. Środki na wynagrodzenia mogą pochodzić z PFRON.

32:25. sek. Przewodniczący RM dziękuję komendantom służb mundurowych przybyłym na sesję  i ten punkt obrad uważa za zrealizowany.

Następne części relacji wideo z sesji opublikujemy w kolejnych dniach.

(red)

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.