20-08-17
Gm. Czersk. Uproszczenia w prawie budowlanym, bonifikaty dla klientów Enei, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
Ważne komunikaty dla osób
poszkodowanych w nawałnicy


Komunikat o uproszczeniach w prawie budowlanym

Od 18 sierpnia na terenie Gminy przez okres 24 miesięcy obowiązuje prawo upraszczające procedury budowlane odnośnie odbudowy dachów i remontów zniszczonych przez nawałnicę budynków (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1067/1). Prosimy o zapoznanie się z przepisami. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarczym Urzędu Miejskiego tel. 52 395 48 33, 52 395 48 35, 52 395 48 37.

 

Komunikat o bonifikatach dla Klientów Enei

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – § 41 (przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne), Klientom spółki ENEA przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h.

http://www.operator.enea.pl/oeneioperator/komunikaty/2017/44-komunikat-enea-operator-dotyczacy-bonifikaty-dla-klientow-za-przekroczenie-dopuszczalnego-czasu-przerwy-w-dostawie-energii-elektrycznej


Uwaga! Osoby niepełnosprawne poszkodowane w nawałnicy!

Osoby niepełnosprawne, które ucierpiały z powodu nawałnicy i których sprzęt rehabilitacyjno- ortopedyczny uległ zniszczeniu ( aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, pomoce rehabilitacyjne, podnośniki, ortezy oraz inne rzeczy niezbędne osobie niepełnosprawnej) proszone są o zgłoszenie tego faktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Ze środków celowych będzie możliwość naprawienia lub zabezpieczenia nowego sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w ubiegłotygodniowej nawałnicy.

UM Czersk, (red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.