30-09-14
Powiat chojnicki. Planowane inwestycje
Informacja z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala

W dniu 25 września 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. Przewodniczył mu Pan Marek Szczepański.

Przedmiotem obrad było omówienie planów rozwoju szpitala. Szpital planuje dwie kluczowe inwestycje, a mianowicie:

- utworzenie oddziału diabetologicznego – inwestycja ta ma być w części finansowana ze środków unijnych i jest zaakceptowana przez Marszałka Województwa, oddział diabetologiczny ma powstać w nowym budynku. Poprzez istniejący tunel podziemny w piwnicy ma zostać połączony z częścią szpitala. Na parterze ma się znajdować część ambulatoryjna związana z udzielaniem porad pacjentom z cukrzycą, a na piętrze część łóżkowa, gdzie znajdzie się 25 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru metabolicznego;

- zagospodarowanie pustych pomieszczeń po oddziale kardiologii na oddział urologiczny;

Z drobniejszych rzeczy szpital planuje:

- wyodrębnienie planowej izby przyjęć i przeniesienie jej w inne miejsce szpitala niż oddział ratunkowy;

- uporządkowanie infrastruktury drogowej wokół szpitala;

 - usprawnienie działania zespołów systemu ratownictwa medycznego

  - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Pacjentów;

  - realizacja projektów w zakresie programów profilaktyki dla osób aktywnych zawodowo doposażenie: oddziału ginekologiczno – położniczego; bloku operacyjnego poprzez zakup zestawu laparoskopowego; działu rehabilitacji i zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych; centralnego laboratorium; pracowni endoskopowej.

Część z przedstawionych wyżej inwestycji jest już w trakcie realizacji. W bieżącym roku na zakup sprzętu przeznaczono kwotę ok. 2 mln zł.

 mat. Magdalena Kosobucka

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.