28-10-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz.I
Radny mówi o katastrofalnej sytuacji w rolnictwie

Publikujemy pierwszą część relacji (wideo) z sesji Rady Miejskiej w Czersku, która odbyła się w czwartek 26 października.

Dyskutowano  m.in. o braku podstawy prawnej w wypłacaniu diet członkom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto rozmowa dotyczyła sytuacji w rolnictwie, jak zauważył radny Krzysztof Reszka – katastrofalnej sytuacji.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz.I:

00:02 sek. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Czersku. Powitanie. Porządek obrad. Informacja o brakującym punkcie: interpelacje i zapytania radnych. Głosowanie nad wnioskiem o dopisanie do porządku obrad. Kolejny wniosek został złożony przez burmistrza a dotyczył wniesienia pod obrady projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki.

02:26 sek. W imieniu burmistrza głos zabiera wiceburmistrz Klauza, który mówi o załączniku do gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych a konkretnie o zwiększeniu planu wynagrodzeń o kwotę 56 tys. zł, co wynika m.in. z konieczności wypłaty odszkodowania (wyrok sądu pracy), jakie ma otrzymać były pracownik.

03:43 sek. Radny Krzysztof Przytarski ma zastrzeżenia co do wynagrodzenia członków komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pyta na jakiej podstawie sześciu członków Komisji otrzymywało diety. 

04:19 sek. Odpowiada wiceburmistrz Klauza na temat diet członków Komisji, a uchwała ma określić zasady ich przyznawania.

05:01 sek. - Czyli od początku roku, aż do chwili, kiedy się zorientowano wypłacono im świadczenia bez uchwały, bez jakichkolwiek podstaw prawnych - zapytał radny Przytarski - Dobrze pan rozumie - odpowiedział Grzegorz Klauza.

05:22 sek. Głosowanie wniesieniem projektu uchwały do porządku obrad, w wyniku głosowania nie została dodana do porządku obrad.  

06: 49 sek. Przejście do pkt 3. porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM. O procedurze zmian w porządku obrad wypowiada się przewodniczący RM. Głosowanie - protokół został przyjęty.  

08:26 sek. Pkt. 4 porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania międzysesyjnego burmistrza.

08:54 sek. Pkt. 5. Informacja na temat gospodarki i rolnictwa w gminie Czersk.

09: 15 sek. Uwagi do sprawozdania zgłasza radny Krzysztof Reszka, który mówi o katastrofalnej sytuacji w rolnictwie i możliwości umorzenia podatku rolnego i pyta burmistrza, czy poczyniła jakieś kroki w sprawie szybszej wypłaty dopłat.

11:20 sek. W odpowiedzi burmistrz informuje radnego, że na poprzedniej sesji temat był omawiany a gospodarstwa poszkodowane w nawałnicy takie umorzenie otrzymają. Złoży również wniosek do ARiMR o przyspieszenie wypłat. Wypowiedziała się na temat plagi żurawi, o których wcześniej w swojej wypowiedzi wspomniał radny Reszka.

13:41 sek. Radny Reszka prosi burmistrza o szerszą wypowiedź, bo chodzi mu także o podtopienia na terenie gminy wynikające z opadów deszczu a także o informację dla rolników, że mogą składać wnioski o umorzenie podatku rolnego.

14:18 sek. Burmistrz odpowiada, że każda klęska może być powodem umorzenia podatku i taki postępowanie zostanie wdrożone.

14:54 sek. Radna Barbara Fierek nawiązała do plagi żurawi.

15: 29 sek. Radny Zbigniew Bieliński dziwi się do powracania tematu żurawi, tym bardziej, że są to ptaki pod ścisłą ochroną. Poruszył też temat umorzenia podatku i otrzymania darów przez rolników. Nie wątpi, że wnioski złożone przez rolników będą należycie rozpatrzone.    

18:43 sek. Radny Krzysztof Reszka zwracając się do radnego Bielińskiego powiedział, iż wnioskuje z jego wypowiedzi, że jest osobistym doradcą pani burmistrz, który będzie te wnioski analizował.

19:23 sek. Radna Barbara Fierek ponownie mówi o szkodach wyrządzanych przez ptaki, które należy uznać za szkodliwe i dokonać ich odstrzału.

20:06 sek. Radny Bieliński w uzupełnieniu do radnego Reszki stwierdził, iż jego ironia jest znana, a doradcą burmistrza nie był i nie jest, a jako przewodniczący Komisji Rolnictwa ma prawo zabrać głos w temacie a radny mu tego głosu nie odbierze. Podkreślił, że na chwilę obecną nie ma możliwości depopulacji żurawi, a co do pomocy dla rolników to udzielana jest należycie.

21:16. Przewodniczący poinformował, iż pkt. 5 został zrealizowany.   


(red)

Zdjęcia z sesji RM: TUTAJ

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.