Artykuł reklamowy
Bank Spółdzielczy w Czersku

 s_400Gwarancja de minimis


Rządowy Program wspierania
mikro-, mini, średnich przedsiębiorstw

Gwarancja de minimis udzielana jest w ramach rządowego programu „Wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.
Gwarancja de minimis stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Czersku małym i średnim przedsiębiorstwom, którzy w ocenie banku posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.


logodeminimis_585

 

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć
200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych.


Rodzaje kredytów objęte gwarancją de minimis


Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt w rachunku bieżącym :
-    jest udzielana maksymalnie na okres 15 miesięcy,
-    nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu w rachunku bieżącym,
-    nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem w rachunku bieżącym,
-    jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt obrotowy :
-    jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
-    nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
-    nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
-    jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt inwestycyjny :

-    jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy,
-    nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego,
-    nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem inwestycyjnym,
-    jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy

Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z gwarancji de minimis:
-    brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
-    niska stawka rocznej prowizji za udzieloną gwarancję, która wynosi 0,50 % kwoty gwarancji
-    wszystkie formalności dotyczące gwarancji de minimis załatwiane są w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku
 

O szczegóły zapytaj w naszych placówkach:

 


logo_bs_400_02

 www.bsczersk.pl
 

ad_400Oddział w Czersku:
89-650 Czersk
ul. Dr. Zielińskiego 4
tel. 52 395 37 58


Zapraszamy do naszych placówek:

Oddział w Czersku: 89-650 Czersk,
ul. Dr. Zielińskiego 4, tel. 52 395 37 58

Oddział w Karsinie: 83-440 Karsin,
ul. Długa 50, tel. 58 680 18 88

Filia w Chojnicach: 89-600 Chojnice,
ul. Mickiewicza 5, tel. 52 396 77 05

Filia w Czarnej Wodzie: 83-262 Czarna Woda,
ul. Starogardzka 5 b, tel. 58 587 76 49

 

Filia Banku w Gdańsku: 80-320 Gdańsk,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 7/1, tel. 58 340 45 87

 

logo_bs_400_02

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.