5-12-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. II

Gorąca dyskusja przy ustalaniu taryf. Ceny za wodę
bez zmian, za ścieki nieznacznie taniej

Publikujemy kolejną relację wideo z sesji Rady Miejskiej w Czersku z dn. 30 listopada 2017 roku.  

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. II:
00:02 sek. Punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwał.

00:06 sek. Projekt określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 .

00:47 sek. Głosowanie nad projektem uchwały. Za głosowało 19 radnych.

01:24 sek. Projekt dotyczący określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

02:01 sek. Głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała przeszła jednomyślnie.

02:26 sek. Zmiana uchwały RM w Czersku w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży.

02:52 sek. Grzegorz Klauza, wiceburmistrz o autopoprawce mającej na celu zmianę wskaźnika ocen i zastąpieniu słowa laureaci - finalistami.

04:05. Głosowanie nad projektem uchwały. Za głosowało 19 radnych.

04:30 sek. Kolejny projekt uchwały dotyczący programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

04:52 sek. Głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała przeszła jednogłośnie.

05:41 sek. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych.

06:03 sek. Autopoprawkę zgłasza wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski. Dotyczy drobnych zmian w uzasadnieniu taryf pobieranych z hydrantów.

06:43 sek. Radny Zbigniew Bieliński nawiązując do projektu uchwały zaznaczył, że jest to minimalna obniżka cen, przypomniał, iż swojego czasu opozycja odniosła się do zmiany taryf mówiąc, że zarzynane są budżety domowe, a tak nie jest, bo znacznie drożej jest w Chojnicach czy też gminie Chojnice, z czym tam pogodzili się mieszkańcy. Pochwalił dyrektora ZUK, który analizuje wszelkie koszty i znajduje rozwiązania, które nie wpływają na podwyżkę cen.

08:32 sek. Radna Bogumiła Ropińska ma nieco odmienne zdanie w/s zarzynania, niż radny Bieliński czy w stwierdzeniu o najdroższej gminie. Dobrze się stało, że stawki nie wzrosły, jednak nie jest to sukces, bo stawki powinny się obniżyć w stosunku do wzrostu jaki był w zeszłym roku. Jej zadaniem inwestycje w ZUK były jednak za wysokie, co przełożyło się na obciążenie odbiorców. Opozycja poprze uchwałę chociaż projektu nie uważa za sukces.

10:34 sek. Radny Bieliński zwracając się do radnej Ropińskiej powiedział, iż sens ówczesnych wypowiedzi opozycji był taki, o jakim mówił. Wnioskując z wypowiedzi radnej, zauważył, iż radna chciałaby zarżnąć budżet ZUK a trzeba działać racjonalnie i odpowiedzialnie, a stawki są ustalane na miarę sytuacji i możliwości.

12:00 Radna Ropińska zwróciła uwagę radnemu, żeby na nią nie krzyczał, bo słyszy a także zaznaczyła, iż radny Bieliński w tej kadencji nie rozumie radnej, z czym też już się pogodziła. Zapewniła też, że nie będzie już niczego tłumaczyła, bo może to robić w stosunku do osób, które rokują nadzieję i rozumieją co do nich mówi.   

12:32 sek. Radny Czesław Niesiołowski zauważył, że po raz pierwszy w historii Czerska w jednej kadencji, nie tylko rok wyborczy jest bez podwyżek jeżeli chodzi o wodę i ścieki, ale także i pierwszy rok kadencji był praktycznie bez podwyżek.

13:17 sek. Dyrektor ZUK Paweł Garbacki wyraził nadzieję, że nie będzie musiał zabierać głosu, jednak ze względu na wypowiedź radnej Ropińskiej musi się do niej ustosunkować. Uzasadnił co spowodowało podwyżki w zeszłym roku, mówił także o amortyzacji a także cytował wypowiedzi radnej i objaśnił, iż jej wypowiedzi nie zawsze odpowiadały stanowi faktycznemu, co też rzutowało na wizerunek firmy. Dokonał również analizy sprzedaży wody i zaznaczył, że trzeba liczyć się ze stratami, które gmina będzie musiała pokryć. Na koniec wypowiedzi dodał, iż nie ma za złe radnej jej wypowiedzi mimo, iż niekiedy mija się z prawdą, a na przyszłość prosiłby o konsultację ale poza mediami, bo może być to bardziej przejrzyste, niż ma to miejsce obecnie.

21:04 sek. Burmistrz Jolanta Fierek dodała, iż przyłączenie się do nowego wodociągu (Łukowo) było celową inwestycją. Zapewniła prezesa, że jako zgromadzenie wspólników będzie apelowała, aby drugi etap budowy wodociągu (Łukowo) był kontynuowany i w związku z tym były już prowadzone rozmowy - mówiła zwracając się do radnego Zenona Konefki.

23:01 sek. Radny Konefka zapytał dyrektora ZUK o drugi etap budowy wodociągu (Łukowo), o którym mówiono w trakcie posiedzenia komisji rewizyjnej -  Taka informacja z komisji nie dotarła do mnie a być może chodzi o nieścisłość, bo rozmawialiśmy o wodociągu do Błot, temat był tu pominięty …  

23:26 sek. Czy pan mnie słyszy, co ja mówię …przerwał wypowiedź radny Konefka. - Nie było rozmowy, a informacja nie dotarła do mnie - pada odpowiedź. Trwa wymiana zdań pomiędzy radnym a dyrektorem ZUK.

24:43 sek. Radna Ropińska zwracając się do dyrektora mówi, iż podtrzymuje swoje stanowisko, że inwestycje mają wpływ na stawki.

25:01 sek. Radny Bieliński ma uwagi do radnej Ropińskiej, dodaje, że ciężko ją zrozumieć ponieważ często mówi bez sensu a także zadaje pytanie dyr. Garbackiemu odnośnie nowej mającej się ukazać ustawy, co może skutkować w obie strony i nie wyklucza wzrostu kosztów. Nawiązał także do odprowadzenia wód opadowych, aby nie kolidowały z kanalizacją gminną.        

26:56 sek. Jeżeli chodzi o poziom wód gruntowych poprzez sprawny system melioracji to jest on niższy - odpowiada dyr. ZUK.

27:17 sek. - Pani radna ja szanuję pani wiedzę, ale rok temu też składałem propozycję, aby pani uczestniczyła w komisji weryfikacyjnej do taryf - mówi Paweł Garbacki,  ja nie wiem czy pani nie chciała. Jak proponuję po wyjściu z tej sali jakieś sensowne rozwiązanie to nie ma zainteresowania. Jeśli tu urządzamy polemikę na 30 min. to uważam, że coś jest chyba nie tak - dodaje.

29:04 sek. Burmistrz tytułem wyjaśnienia mówi, że planowane inwestycje nie mają wpływu na planowane taryfy, włodarz prosi aby przyjąć to do wiadomości. Nigdy też nie było tak, aby w ustawie o rachunkowości inwestycje stanowiły element kosztów.

29:33 sek. Głosowanie nad projektem uchwały. Za głosowało 18 radnych.

(red)

 

Zdjęcia z sesji RM (30.11) - TUTAJ

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.