13-03-18
Gm. Czersk. Plan na 2018 rok
Zobacz kiedy zostaną ogłoszone przetargi
na zadania i inwestycje w gm. Czersk


Burmistrz Czerska wydała zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.

Kwoty ujęte w w/w planie są niższe niż widniejące w przyjętej przez radnych Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Czersk. Dlaczego?

Burmistrz wyjaśnia, że w planie są podane wartości netto, bez podatku VAT. Ponadto ujęte są tylko roboty budowlane, na przykład bez wyposażenia obiektu. Przetargi na m.in. wyposażenie mają być ogłaszane później, gdy inwestycje będą zmierzały ku końcowi, np. po wykonaniu 75% konkretnego zadania.

(red)

Zobacz plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018:
(BIP Gminy Czersk - pobierz zestawienie - TUTAJ)
 


(powiększ 1)

(powiększ 2)

(powiększ 3)


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.