20-04-18
Czersk. Konferencja prasowa w czerskim magistracie
Zasady CzBO 2019, drogi, podwyżki dla dyrektorów

Na dzisiejszej (20.04) konferencji prasowej z udziałem burmistrz Czerska Jolanty Fierek i jej zastępcy Mateusza Rydzkowskiego oraz zastępcy naczelnika wydziału gospodarczego Przemysława Blocha przedstawiono założenia Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Kolejnym szeroko omawianym tematem była kwestia odbudowy infrastruktury po ubiegłorocznej nawałnicy.

W bieżącej V edycji CzBO zaproponowano, aby w 2019 roku skupiono się na zadaniach z zakresu modernizacji dróg. Padła propozycja, aby na ten cel przeznaczyć kwotę 630 tys. zł. Jednak po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i zgłoszonych przez mieszkańców, sołtysów oraz radnych wnioskach projekt podziału CzBO 2019 został zmieniony i przedstawia się następująco:

I. Podstawowy Budżet Obywatelski

Pula środków finansowych – 670 tys. zł

Podział na 4 okręgi według liczby mieszkańców:

Okręg 1 – pula środków 160 tys. zł do realizacji przejdą 2 przedsięwzięcia o wartości do 80 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia

W skład okręgu wchodzą: – Czersk, Osiedle nr 1 „Centrum” – Czersk, Osiedle nr 2 „Chojnickie” – Czersk, Osiedle nr 3 „Starogardzkie” – Czersk, Osiedle nr 4 „Tucholskie”

Okręg 2 – pula środków 280 tys. zł do realizacji przejdzie 6 przedsięwzięć o wartości do 40 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia (wyjątek stanowi Sołectwo Rytel, gdzie można składać wnioski na przedsięwzięcia o wartości do 80 tys. zł)

W skład okręgu wchodzą: – Rytel – Łąg – Złotowo – Gotelp – Lipki – Krzyż – Malachin – Odry

Okręg 3 – pula środków 210 tys. zł do realizacji przejdzie 6 przedsięwzięć o wartości do 35 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia

W skład okręgu wchodzą: – Będźmierowice – Łąg-Kolonia – Gutowiec – Zapędowo – Kurcze – Łubna – Mokre – Klaskawa

Okręg 4 – pula środków 20 tys. zł do realizacji przejdzie 1 przedsięwzięcie o wartości do 20 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia

W skład okręgu wchodzą: – Mosna – Wieck

Podstawowe założenia Podstawowego CzBO: – uprawnieni do składania wniosków i głosowania mieszkańcy od 16 roku życia; – nie można składać wniosków na dokumentację projektową; – wnioski nie mogą dotyczyć przedsięwzięć „miękkich”; – do realizacji z danego okręgu może przejść jedno przedsięwzięcie z terenu danego sołectwa (osiedla); – w głosowaniu przedsięwzięcie musi uzyskać min. 50 głosów poparcia; – przedsięwzięcia muszą dotyczyć zadań własnych gminy;

II. Szczęśliwy Numerek

Pula środków finansowych – 70 tys. zł po 35 tys. zł na każde przedsięwzięcie Losowanie 2 projektów z puli zgłoszonych

Podstawowe założenia Szczęśliwego Numerka CzBO: – uprawnieni do składania wniosków i głosowania mieszkańcy od 16 roku życia; – nie można składać wniosków na dokumentację projektową; – wnioski nie mogą dotyczyć przedsięwzięć „miękkich”; – poparcie wniosku min. 15 osób; – nie ma głosowania;

III. Zielony Budżet Obywatelski

Zielony budżet obywatelski – 10 tys. zł po 5 tys. zł na każdy projekt Losowanie 2 projektów z puli zgłoszonych

Podstawowe założenia Zielonego CzBO: – uprawnieni do składania wniosków i głosowania mieszkańcy od 16 roku życia; – zagospodarowanie terenów zielonych, skwerów, ulic itp. ; – działka musi stanowić własność gminy; – zakup wyłącznie roślinności wieloletniej, tj. drzewa i krzewy; – przedsięwzięcie nie będzie kolidować z planami przebudowy, rewitalizacji danego terenu; – poparcie wniosku min. 15 osób; – nie ma głosowania;

Jak podkreślała burmistrz Jolanta Fierek Zielony Budżet znajdujący się w CZBO jest doceniany przez grupę progresywnych burmistrzów. Podkreślano, że CZBO cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Udział mieszkańców gm. Czersk w przedsięwzięciu jest bardzo wysoki.  

Zobacz harmonogram działań dotyczących CzBO – gromadzenie wniosków, głosowanie, itd. –
TUTAJ

Odbudowa infrastruktury
Kolejny temat poruszany na konferencji dotyczył odbudowa gminnej infrastruktury po nawałnicy. Tutaj włodarze przybliżyli zasady pozyskania środków na remont i modernizację dróg.
Patrz materiał – poniżej.

Zobacz wykaz naprawy DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH PRZEZ SPRZĘT USUWAJĄCY SKUTKI NAWAŁNICY (drogi zgłoszone do MSWiA, odcinki które otrzymają promesę – wartość zadania 1,5 mln zł, 80% stanowi dotacja z MSWiA) - TUTAJWiceburmistrz Mateusz Rydzkowski powiedział, że gmina złożyła wnioski na remont wszystkich dróg zniszczonych w wyniku przejścia nawałnicy. Samorząd otrzymał na ten cel środki od innych gmin – 2,5 mln zł, natomiast wkrótce otrzyma zapowiadane 1,2 mln zł z MSWiA. Ponadto w rozmowach z leśnikami padło zapewnienie naprawy dróg leśnych przez Janusza Kaczmarka, ówczesnego dyrektora RDLP. Władze chcą się umówić na spotkanie z nowym dyrektorem, aby dalej pilotować temat.

Podwyżki dla dyrektorów
Na konferencji podejmowana była również sprawa funkcjonowania SP ZOZ w Czersku (odniesienie się burmistrz Czerska do posiedzenia Społecznej Rady SP ZOZ w Czersku przedstawimy w osobnym artykule).

Przy okazji podania informacji o podwyżce w wysokości 1 tys. zł dla dyrektora SP ZOZ Wiesława Czechowskiego (dyrektor zarabia od kwietnia br. miesięcznie 9,7 tys. zł brutto) burmistrz oznajmiła, że podwyżkę w tej samej wysokości – 1 tys. zł – otrzymał też Maciej Janikowski, dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku. Szef „mieszkaniówki” zarabia teraz 7,8 tys. zł miesięcznie. Burmistrz wyjaśniała, że podwyżki dla dyrektorów należały się z uwagi na coraz większy zakres ich zadań oraz wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, a także  - w przypadku dyrektora AZK – szczególną dyspozycyjność w sytuacjach kryzysowych.

(red), UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.