17-03-19
Czersk. Spotkanie sprawozdawcze
Ponad 200 interwencji jednostki
OSP w Czersku w 2018 roku

Wczoraj (16.03) odbyło się spotkanie sprawozdawcze za 2018 rok jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku. W spotkaniu uczestniczył m.in. Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski, a także Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Błażej Chamier Cieminski.

Zebranie rozpoczęło się chwilą ciszy, czcząc pamięć zmarłych w ubiegłym roku druhów strażaków. Zostały odczytane sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe obejmujące od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zarząd OSP w Czersku otrzymał absolutorium jednogłośnie. Podsumowano zaangażowanie druhów – m.in. udział w WOŚP, turniejach i meczach charytatywnych, zabezpieczeniu imprez, uroczystych obchodach Dnia Strażaka z udziałem władz gminy Czersk, organizacja zajęć nt. bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży szkolnej, wyjazd delegacji (maj) oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (lipiec) do miasta partnerskiego Boizenburg.

Podczas zebrania podsumowano również zasoby rzeczowy: m.in. OSP w Czersku posiada na stanie 4 samochody ratunkowo-gaśnicze oraz jeden samochód operacyjny. W ubiegłym roku złożono wniosek do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego – w bieżącym roku zostanie on zakupiony z dofinansowaniem m.in. przez Gminę Czersk.

Jednostka OSP w Czersku zanotowała 52 wyjazdy do pożarów, jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to najwięcej wyjazdów w powiecie chojnickim. Na zakończenie zebrania wręczono druhom zaświadczenia z odbytych szkoleń.

UM Czersk

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.