3-10-16
Czersk. Odpowiedzi udziela rzecznik KPP
Czytelnik: Policjanci
czy przebierańcy? Kontrole w Czersku


- Osoby na motorach kontrolują ludzi przechodzących przez ulicę Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Ostrowskiego w Czersku. Na głowach mają założone kominiarki i kaski. Nie widać ich twarzy. Na motorach i odzieży widnieje napis policja. To policjanci czy przebierańcy? – pytał w piątek (30.09) jeden z czytelników.

Rzeczywiście we wskazanym rejonie miasta odbywały się kontrole pieszych przechodzących przez jezdnię (zdjęcia poniżej). Okazuje się, że osoby wykonujące czynności były policjantami. Rzecznik KPP w Chojnicach odnosi się do sposobu kontroli dokonywanej przez funkcjonariuszy.

Czy taki sposób kontrolowania, przy zasłoniętej twarzy, przez umundurowanych policjantów jest prawidłowy? Czy policjant musi okazać legitymację służbową podczas kontroli drogowej, jeśli tak, to czy musi zdjąć kask i kominiarkę, aby pokazać swoją twarz? – m.in. na takie pytania zadawane przez czytelnika odpowiada pani rzecznik.

„W odpowiedzi na zapytania czytelnika uprzejmie informuję, że kontrole pojazdów lub podjęte czynności wobec innych uczestników ruchu, które są podejmowane przez policjantów wymagają najczęściej szybkich, zdecydowanych oraz dynamicznych działań ze strony funkcjonariuszy. Ponadto policjant podczas dynamicznych czynności musi dodatkowo pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w trakcie kontroli na drodze; musi mieć on na uwadze nie tylko bezpieczeństwo swoje, ale również osoby kontrolowanej. Podczas , kontroli wykonywanych dynamicznie, funkcjonariusz interweniuje w kasku, który stanowi umundurowanie policjanta.
Jeżeli mowa o  podjętej interwencji przez funkcjonariuszy na motorach w dniu 30 września 2016 roku około godziny 10:00 w Czersku przy ul. Kościuszki, przy skrzyżowaniu z ul. Ostrowskiego , była to również podjęta przez policjantów na motocyklach interwencja dynamiczna, która wymagała szybkiej reakcji; to znaczy funkcjonariusze ujawnili podczas przemieszczania się ulicami miasta wykroczenie popełnione przez pieszą, która właśnie przechodziła przez ulicę w miejscu do tego niedozwolonym.
Stróże prawa podczas kontroli statycznych, które przeprowadzają w określonym miejscu, to wykonują je bez kasku na głowie tylko w czapce służbowej, która również stanowi element umundurowania.
Chciałabym jednak podkreślić, że w żadnych przepisach dotyczących kontroli wobec uczestników ruchu drogowego nie ma wskazań co do umundurowania podczas podejmowanych kontroli przez funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach.
Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, czyli okazanie legitymacji służbowej przez funkcjonariuszy to reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego w którym mowa, że- obowiązkiem policjanta, który zatrzymał uczestnika ruchu do kontroli jest podanie swojego stopnia imienia i nazwiska oraz przyczyny zatrzymania, ponadto policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu, a nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.
Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.
Z obowiązku tego policjant jest zwolniony w razie zatrzymania pojazdu: w wyniku prowadzonych działań pościgowych; co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa; jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.
Na koniec chciałabym podkreślić, że przepisy ściśle nie regulują również tego, czy policjant musi zdjąć kask i ochraniacz, który chroni twarz przed zimnem w celu potwierdzenia tożsamości funkcjonariusza, jednak na prośbę kontrolowanego zapewne to uczyni. Chcę jednak poinformować, że jeżeli zachodzi jakakolwiek wątpliwość, czy funkcjonariusz jest prawdziwym policjantem, to zawsze można to zweryfikować u dyżurnego jednostki dzwoniąc pod numer 112 lub 997
– pisze sierż. Justyna Przytarska, Oficer Prasowy KPP Chojnice.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.