1_m_120_76Czersk. Komunikat
Terminy kontroli prędkości w październiku
Publikujemy komunikat komendanta SM w Czersku”
„Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 Ustawy o strażach gminnych /Dz.U. 97.123.779 z późn. zm./ Straż Miejska w Czersku informuje, że...