1_06Czersk. Jeden kandydat nie dotarł na rozmowę
Piotr Gorczyca
rekomendowany
na nowego
komendanta SM

Zakończyła się procedura konkursowa ma stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Czersku. W jej wyniku na ww. stanowisko wybrany został Piotr Gorczyca, który do tej pory pracował w straży miejskiej w Mławie. „Pan Piotr Gorczyca posiada wykształcenie wyższe magisterskie w specjalności „Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym” oraz kilkuletni staż pracy w straży miejskiej. Posiadana wiedza, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w Czersku” – czytamy w...