14-02-18
Czersk. Rewitalizacja części miasta Czersk
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Nawet jeśli gmina Czersk zabezpieczy środki na wkład własny, nie oznacza to, że automatycznie otrzyma dofinansowanie

Publikujemy informację z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu „REWITALIZACJA CZĘŚCI MIASTA CZERSK”(zobacz prezentację):

„Umowy o dofinansowanie dla 14 spośród projektów wybranych do dofinansowania, podpisane zostały do dnia 22 grudnia 2017 roku. W związku z nieuchwaleniem budżetu Gminy Czersk, podpisanie umowy o dofinansowanie ww. projektu zostało odroczone. 29 stycznia 2018 roku Gmina Czersk uchwaliła budżet, z którego projekt dotyczący rewitalizacji Czerska został wykreślony.

Gmina Czersk napisała pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w którym zwróciła się z prośbą o kolejne wydłużenie terminu na przekazanie ostatecznej decyzji co do podpisania umowy o dofinansowanie do dnia 27 lutego. Na posiedzeniu dnia 8 lutego  roku Zarząd Województwa Pomorskiego nie wyraził zgody na wydłużenie ww. terminu. Z uwagi na powyższe oraz w związku z aktualnym brakiem środków w ramach Poddziałania 8.1.2. wynikającym z niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN w 2018 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przesunięciu ww. projektu do grupy projektów niewybranych do dofinansowania, które uzyskały minimum procentowe.

Powyższe oznacza, że po pojawianiu się środków w alokacji Poddziałania 8.1.2 Gmina Czersk może zostać ponownie wybrana do dofinansowania i podpisać umowę o dofinansowaniem pod warunkiem zmiany budżetu gminy, tak aby uwzględniał on środki na projekt Rewitalizacja części miasta Czersk.

Nawet jeśli gmina Czersk zabezpieczy środki na wkład własny, nie oznacza to, że automatycznie otrzyma dofinansowanie. O dofinansowanie starało się więcej gmin, mimo pozytywnej rekomendacji pieniędzy nie wystarczyło dla wszystkich. Gmina Czersk jest w o tyle lepszej sytuacji, że będzie pierwszą gminą, do której trafią środki, jeśli znów Samorząd Województwa będzie miał pieniądze do rozdysponowania w ramach projektów rewitalizacyjnych. Te pieniądze mogą pojawić się np. jeśli któreś z inwestycji realizowanych przez inne gminy okażą się tańsze niż zakładano, albo zmieni się kurs złotówki (osłabienie kursu złotego automatycznie spowoduje, że w przeliczeniu z euro pieniędzy będzie więcej)” - pisze Emilia Stawikowska z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

(red)

Zobacz artykuł:
"Petycja w sprawie rewitalizacji. Przewodniczący osiedli zbierają podpisy, chcą inwestycji"

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.