3-08-20
Powiat chojnicki. Pismo poniżej
Radna skierowała wniosek do PIP
– odpowiedź w sprawie chojnickiego szpitala


„W załączeniu przesyłam odpowiedź na mój wniosek z dnia 4.02.2020 r. skierowany do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku o przeprowadzenie kontroli w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach oraz o rozszerzenie czynności kontrolnych z dnia 14.02.2020 r. Łącznie wnosiłam o kontrolne w zakresie wynagrodzeń za pracę pracowników gospodarczych działu higieny szpitalnej, kuchni, transportu wewnętrznego, sekretarek i rejestratorek medycznych oraz opiekunów medycznych, wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym wypłat minimalnego wynagrodzenia w dwóch transzach, ekwiwalentów za odzież, prawidłowości rozliczeń czasu pracy i wypłaty dodatków za soboty, niedziele i święta oraz wypłat nowych stawek wynagrodzenia pracownikom niezgodnych z Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od stycznia 2020 roku mimo, że niektórzy pracownicy nie przyjęli nowych stawek wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia (nie podpisali pism zmieniających wynagrodzenie za pracę). Ponadto wnosiłam o sprawdzenie czy Regulamin Wynagradzania Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach jest dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów prawa, gdyż na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 14 lutego 2020 roku w obecności przedstawicieli związków zawodowych szpitala na moje pytania dotyczące regulaminu wynagradzania Pani Monika Frymark-Fifielska - zastępca dyrektora ds. ekonomicznych powiedziała, że Regulamin Wynagradzania wprowadzony w roku 2003 jest archaiczny.

Z wyrazami szacunku
Mirosława Dalecka
radna Rady Powiatu Chojnickiego”(red)

Zobacz odpowiedź PIP - TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.