29-05-20
Gm. Czersk. Śladem naszych publikacji
Była szczera skrucha i szybka reakcja - odstąpiono
od złożenia doniesienia do organów ścigania

Wojciech Laska, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska informuje, że została ustalona osoba, która wywiozła odpady w jedno z miejsc wskazanych przez czytelniczkę, która niedawno przedstawiła problem zaśmiecania lasów, dołączając własną dokumentację fotograficzną (zobacz artykuł).

- Po ustaleniu potencjalnego sprawcy skontaktowaliśmy się z jego rodziną. Nasze przypuszczenia potwierdziły się. To wywołało ogromne oburzenie pozostałej części rodziny na jego zachowanie. Po dwóch godzinach śmieci zostały uprzątnięte, dodatkowo wysprzątano cały teren przez bardziej świadomych i odpowiedzialnych członków rodziny sprawcy. Warto dodać, że rodzina ta ma złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (śmieciową), co jeszcze bardziej czyni niezrozumiałe zachowanie sprawcy. Z uwagi na wyrażoną przez rodzinę szczerą skruchę i szybką reakcję, odstąpiono od złożenia doniesienia do organów ścigania. Z informacji pozyskanych od rodziny wiemy, że bezpośredni sprawca nie przebywa obecnie na terenie Czerska.  
W dwóch pozostałych przypadkach wystąpimy do właścicieli nieruchomości o ich posprzątanie.
Warto dodać, że w ostatnim czasie zwiększyliśmy we współpracy z naszą Policją ilość kontroli w terenie w zakresie gospodarki odpadami, wywozu nieczystości płynnych, nielegalnych stacji demontażu pojazdów oraz spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych. W tym tygodniu wysłaliśmy cztery wezwania do złożenia wyjaśnień oraz udzieliliśmy jednego upomnienia.
Przy okazji apeluję do właścicieli budynków letniskowych, aby zgłaszali się do podmiotów zajmujących się obiorem śmieci i podpisywali stosowne umowy, bo część osób jeszcze tego nie zrobiła, a tam teraz skierujemy nasze działania kontrolne – mówi naczelnik Wojciech Laska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.