9-11-18
Czersk. Śladem naszych publikacji
Smog w Czersku. Przemysław Biesek-Talewski
zapowiada rozwiązania – edukacja, mapa, kontrole,
wsparcie mieszkańców


Wczoraj (8.11) umieściliśmy list czytelnika dotyczący smogu w Czersku (zobacz artykuł). Treść korespondencji z prośbą o zajęcie stanowiska wysłaliśmy do czerskiego magistratu oraz Przemysława Bieska-Talewsiego z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Poniżej publikujemy informację przysłaną przez Przemysława Bieska-Talewskiego, który po 16 listopada br. ma objąć stanowisko burmistrza Czerska.

„Problem smogu w Czersku istnieje i wymaga podjęcia działań ze strony samorządu. Z jednej strony konieczne są działania edukacyjne, uświadamiające wagę problemu. Planujemy więc montaż na terenie miasta systemu mierników jakości powietrza. Pomiary będą na bieżąco wyświetlane na mapie interaktywnej, a dane gromadzone i analizowane. Takie systemy działają w wielu polskich miastach. Dzięki upowszechnianiu danych o jakości powietrza w naszym mieście, na przykład za pomocą mobilnej aplikacji,  wzrośnie świadomość mieszkańców o wadze problemu i zagrożeniach. Konieczne jest także systematyczne prowadzenie kontroli, aby zminimalizować problem spalania śmieci.

Z drugiej strony należy wspierać mieszkańców w działaniach na rzecz wymiany źródeł ogrzewania. Przeprowadzimy ich inwentaryzację we wszystkich budynkach. Będziemy pomagać mieszkańcom w przygotowaniu i złożeniu wniosków w ramach Programu Krajowego „Czyste Powietrze”, dofinansowującego wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach jednorodzinnych. Wprowadzimy funkcję doradcy energetycznego w gminie, który będzie wykonywał te zadania.

Przemysław Biesek-Talewski”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.