powiat chojnicki

POWIAT CHOJNICKI - ocena stanu bezpieczeństwa, m.in. policja, prokuratura, sanepid, straż pożarna

Radni zapoznają się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu chojnickiego w 2020 roku z udziałem powiatowych służb, inspekcji, straży pożarnej oraz policji czy prokuratury - zobacz opracowanie. Na przykład prokurator rejonowy informuje, że na terenie powiatu chojnickiego odnotowano 1467 przestępstw, z czego 313 w gminie Czersk. Wykrywalność wyniosła...
ogłoszenie

Podziękowanie

W dowód naszej wdzięczności składamy serdeczne podziękowania za życzenia i udział w Mszy św. z okazji naszego Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Życzymy Państwu, aby dobro, którym...