Czersk

Jubileusz 100 – lecia MLKS. Borowiak Czersk

Jubileusz 100-lecia jest bez wątpienia wyjątkowym czasem w dziejach czerskiego sportu. W 1922 roku dopięto formalności związanych z założeniem Czerskiego Klubu Sportowego, który z czasem został przekształcony na Borowiak Czersk. Założycielem CKS-u był Alojzy Kozłowski, a za współodpowiedzialnych tego sukcesu należy wymienić...